Wat houdt de CE-markering van een recreatieboot in?

publicatie:
23
-
08
-
2022
Op vrijwel de meeste recreatievaartuigen in Nederland zul je een plaatje met een CE-markering aantreffen. Is dat verplicht? En welke informatie staat er op zo’n label?

In dit artikel leggen we je uit wat de CE-markering van een boot inhoudt en waarom deze belangrijk is om veilig te kunnen varen.

Wet pleziervaartuigen

Alle nieuwgebouwde of door particulieren of importeurs van buiten de Europese Unie ingevoerde recreatievoertuigen met een lengte tussen de 2,5 en 24 meter moeten voldoen aan bepaalde milieu- en veiligheidsregels en -voorschriften. Deze regels zijn vastgesteld in de Wet Pleziervaartuigen 2016, waar deze vaartuigen dus onder vallen. Voor bijzondere vaartuigen zoals kano’s, SUP’s, waterfietsen of surfplanken geldt die wet niet.

CE-markering

Een van de eisen waaraan vaartuigen moeten voldoen, zoals bepaald in de Wet Pleziervaartuigen, is dat ze zijn voorzien van een CE-markering. Die CE-markering is een Europees productlabel voor vaartuigen die voldoen aan de Europese eisen op het gebied van constructie, uitrusting, uitstoot en milieu.

Je ziet de CE-markering vaak in de vorm van een ‘bouwersplaatje’ aan boord van recreatieschepen. Het plaatje moet worden aangebracht op een zichtbare plaats vanaf de stuurstand. Daarnaast moet er een zogenoemde WIN-code (Watercraft Identification Number) of rompidentificatienummer, zijn aangebracht aan stuurboordzijde op de spiegel van het vaartuig. Ook is het verplicht de gebruikershandleiding te overhandigen als een boot in de handel wordt gebracht.

Bouwersplaatje

Op het bouwersplaatje staat de volgende informatie:

  • de naam van de fabrikant;
  • de CE markering; de ontwerpcategorie;
  • de maximale belasting aanbevolen door de fabrikant;
  • het maximale aantal personen aan boord dat is aanbevolen door de fabrikant.
(Bron: ILT)

Op dit plaatje kun je dus in één oogopslag zien voor welk type wateren jouw boot ontworpen is. Categorie A staat voor oceaan, B voor zee, C voor kust en D staat voor beschutte wateren. Ook zie je met hoeveel mensen aan boord je veilig zou kunnen varen en of jouw boot niet te zwaar beladen is voor een veilige tocht.

Technisch dossier

Fabrikanten van pleziervaartuigen moeten een technisch dossier aanleggen van het pleziervaartuig (of onderdeel) dat ze in de handel brengen. Zij moeten zo'n dossier 10 jaar bewaren. Hiermee kunnen zij aantonen dat het vaartuig aan de veiligheidseisen voldoet. Bouw je zelf een boot? Dan hoeft deze niet te voldoen aan de voorwaarden van Wet pleziervaartuigen 2016, mits de boot niet binnen 5 jaar na bouw wordt doorverkocht. Er gelden dan andere regels, je leest ze op de website van de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT).

Verplicht

De CE-markering, WIN-code, verklaring van overeenstemming en de gebruikershandleiding zijn verplicht. Biedt een verkoper een nieuw pleziervaartuig te koop aan zonder deze zaken, dan is hij in overtreding. De koper moet zich in dat geval afvragen of het pleziervaartuig wel veilig is.

Keuring en toezicht

De Inspectie Leefomgeving en Transport houdt toezicht op de Wet pleziervaartuigen met name waar het gaat om het aanbrengen van de CE-markering en de verantwoordelijkheden van de fabrikanten, distributeurs en importeurs. De ILT ziet erop toe dat de CE markeringen terecht worden aangebracht en kan handhavend optreden wanneer dat niet het geval is. De ILT heeft drie instanties aangewezen die pleziervaartuigen mogen keuren om CE-markeringen te verstrekken: het Dutch Certification Institute , EMCI-register en het European Certification Bureau Nederland.

Meer informatie over de Wet pleziervaartuigen, CE-markering en een handleiding voor bouwers en importeurs staat op de website van de Inspectie Leefomgeving en Transport. 

Goede, veilige reis!