3.3 Grou – Pikmar

Het Prinses Margrietkanaal loopt door het Pikmar. Het meer wordt in het westen begrensd door het dorp Grou en in het oosten
door het eiland De Burd.
Recreatievaartuigen die vanuit de jachthavens en de schiphuizen van Grou varen richting het Pikmar, de Wide Ie of Earnewâld,
moeten het Prinses Margrietkanaal oversteken.
Schepen in de havens aan het Pikmar (bij het theehuis) kunnen hinder ondervinden van de zuiging van passerende
beroepsvaart. Parallel aan het Prinses Margrietkanaal is wel een strekdam aangelegd.

  • Let na het Pikmar goed op ‘Pont De Burd’ over het Prinses Margrietkanaal. Deze heeft voorrang.

Zie ook: Wateralmanak 2, Pikmar en Wide Ie. 


Knooppunten

Een vaarwegknooppunt is een drukke locatie op de vaarweg waar sprake kan zijn van een verkeersonveilige situatie. Aan de hand van de aangegeven routes op de kaarten kun je zien hoe je deze knooppunten op een veilige en vlotte manier kunt passeren. De kaarten zijn een aanvulling op de officiële waterkaarten. Ze zijn dus niet bedoeld om op te navigeren.

Lees meer op de pagina Knooppunten.

© 2017 Varen doe je Samen!  |  Disclaimer