Download het Binnenvaartpolitie-reglement (BPR)

publicatie:
22
-
01
-
2023
Welke regels gelden er op (de meeste) Nederlandse binnenwateren? Dat is geregeld in het Binnenvaartpolitiereglement, kortweg BPR. De meeste schepen moeten verplicht een versie van het BPR (op papier of digitaal) aan boord hebben. Je kunt jouw versie van het BPR hier nu gratis downloaden.

Welke regels gelden er op (de meeste) Nederlandse binnenwateren? Dat is geregeld in het Binnenvaartpolitiereglement, kortweg BPR. De meeste schepen moeten verplicht een versie van het BPR (op papier of digitaal) aan boord hebben. Je kunt jouw versie van het BPR hier nu gratis downloaden.

Wat is het BPR?

Het Binnenvaartpolitiereglement, kortweg BPR bevat de regels die op de meeste binnenwateren in Nederland gelden. Letterlijk staat er “Besluit van 26 oktober 1983, tot vaststelling van een reglement houdende bepalingen ter voorkoming van aanvaring of aandrijving op de openbare wateren in het Rijk, die voor de scheepvaart openstaan”

In het BPR is onder meer vastgelegd wat de borden en overige verkeerstekens betekenen, wanneer je welke verlichting moet voeren, welke tekens en geluidsseinen er gelden op het water en wat de voorrangs- en uitwijkregels zijn.

Het BPR geldt voor iedereen en voor elk vaartuig, zowel voor de beroepsvaart als voor de recreatievaart (inclusief roeiboten en surfplanken). Op grond van het Vaststellingsbesluit Binnenvaartpolitiereglement is het BPR geldig op de openbare wateren van het Rijk die voor scheepvaart openstaan, met uitzondering van:

  • Boven-Rijn, de Waal, het Pannerdensch Kanaal, de Neder-Rijn, de Lek. Hier geldt het Rijnvaartpolitiereglement.
  • De Westerschelde en haar mondingen. Hier geldt het Scheepvaart Reglement Westerschelde.
  • Het Kanaal van Gent naar Terneuzen. Hier geldt het Scheepvaartreglement voor het Kanaal van Gent naar Terneuzen.
  • De Gemeenschappelijke Maas. Hier geldt het Scheepvaartreglement Gemeenschappelijke Maas.
  • De Eemsmonding zoals vermeld in het Eems-Dollardverdrag en
  • De wateren, die zeewaarts van de lijn vermeld in het tweede lid van artikel 2 van het Vaststellingsbesluit Binnenvaartpolitiereglement liggen. Deze lijn loopt min of meer langs de Nederlandse Noordzeekust en de Waddeneilanden. Hier gelden de Internationale Bepalingen ter Voorkoming van Aanvaringen op Zee, 1972, ook wel Zee Aanvarings Reglement genaamd.

De complete tekst van het BPR is online beschikbaar via Overheid.nl

BPR verplicht aan boord

Het is voor elk schip (met uitzondering van open schepen) verplicht om in het werkingsgebied van het Binnenvaartpolitiereglement (BPR) een bijgewerkt exemplaar aan boord te hebben. Dat kan een gedrukte versie (in boekvorm) zijn, maar ook een digitale versie (smartphone app of pdf) is toegestaan. Er zijn (gratis) apps te downloaden met het complete BPR.

BPR gratis downloaden

Voorwaarde bij het gebruik van een digitale versie van het BPR is dat deze op ieder moment kan worden geraadpleegd. Met andere woorden: eerst downloaden naar een mobiel apparaat. Raadplegen op internet valt niet onder ‘op ieder moment’ omdat daarvoor een internetverbinding vereist is. Varen doe je Samen! biedt de meest recente versie van het BPR (2017 t/m heden) nu als pdf gratis op de website aan, ter download!

Binnenvaartpolitiereglement (BPR)

Meer weten over vaarregels? Bekijk dan de links hieronder. Goede, veilige vaart!

Foto: Wikipedia