3.4 Fonejachtbrug en afslag Skalkedjip

Waar: nabij kilometerraai 49.
Varend vanaf de Princenhof, vanuit het zuiden, komt u op het Prinses Margrietkanaal de Fonejachtbrug tegen, vlak voor de afslag naar het Van Harinxmakanaal richting de stad Leeuwarden. De brug is 9,10 meter hoog, voor de recreatievaart een vaste brug.
Recreatievaart kan ook via de staandemastroute langs Wergea naar Leeuwarden via het aquaduct Langdeel aan de zuidkant van Leeuwarden.
Na de Fonejachtbrug volgt de splitsing met het Skalkedjip/Van Harinxmakanaal.

 • Let hier goed op beroepsvaart vanuit Leeuwarden en zet zo nodig een uitkijk voorop.
 • Luister uit op de marifoon.
 • Bij de splitsing kunt u bakboord uit, richting Leeuwarden en het Van Harinxmakanaal.
 • Snij de bocht niet af. Vaar eerst een stukje voorbij de splitsing, zodat u deze open vaart en beter overzicht hebt.
 • Let vooral op achteropkomende en tegemoetkomende schepen.
 • Steek pas over als dat veilig kan.

Rechtdoor vaart u richting Wide Ie, Bergum en het Bergumer Mar.

Burgumer Mar en verder
Vlak voor Bergum is de vaargeul gewijzigd in verband met de aanleg van de Centrale As en het hierin gebouwde aquaduct.
De nieuwe brug bij Burgum wordt op afstand bediend vanuit Schuilenburg, aanvragen brugbediening marifoonkanaal 18.
Oost van Bergum is industrie aan de zuidoever van het Prinses Margrietkanaal. Aan de noordoever liggen de gemeentelijke
loswal en een jachthaven. Daarna komt u op het Burgumer Mar.

 • Zuidwaarts gaat u via de Lits en het Peinder Kanaal richting Drachten.
 • Noordwaarts gaat u via de Nije Swemmer richting Kollum en Dokkumer Nieuwe Zijlen naar het Lauwersmar (Lits –
  Lauwersmar-route; doorvaarthoogte in beide richtingen 3.00 m).
 • Rechtdoor op het Prinses Margrietkanaal, volgt bij kilometerraai 38,4 de brug Skûlenboarch (Schuilenburg); een lage
  draaibrug (marifoonkanaal 22). Daarna liggen er tot de grens met Groningen de bruggen bij Kootstertille, Blauwverlaat
  (doorvaarthoogte 7,20 meter) en bij kilometerraai 27,4 een lage draaibrug van Stroobos (marifoonkanaal 20). Deze bruggen
  worden bediend vanaf de brug Skûlenboarch.

Voor Gerkesklooster en Stroobos liggen aan bakboord, tussen kmr 29 en 28, de afslagen naar de Stroobossertrekvaart, Kollum
en de Oude Vaart. Door de verhoogde weg langs het kanaal hebt u, varend op het Prinses Margrietkanaal, geen goed overzicht
en is eventueel uitvarende recreatievaart moeilijk te zien.

Zie ook: Wateralmanak 2, Fonejachtbrug, Fryslân.


 


Knooppunten

Een vaarwegknooppunt is een drukke locatie op de vaarweg waar sprake kan zijn van een verkeersonveilige situatie. Aan de hand van de aangegeven routes op de kaarten kun je zien hoe je deze knooppunten op een veilige en vlotte manier kunt passeren. De kaarten zijn een aanvulling op de officiële waterkaarten. Ze zijn dus niet bedoeld om op te navigeren.

Lees meer op de pagina Knooppunten.

© 2017 Varen doe je Samen!  |  Disclaimer