3.5 Leeuwarden

Waar: zuidoost van Leeuwarden, bij kilometerraai 31.
Bij kilometerraai 31 is een splitsing tussen het Langdeel, zuidoost van Leeuwarden, en het Van Harinxmakanaal. Het Langdeel
loopt noordwaarts door naar het Âlddeel en het industrieterrein De Hemrik. Bakboord uit bij de splitsing komt u in het Van
Harinxmakanaal.

  • Houd rekening met beroepsvaart.

Bij kilometerraai 30 volgt de kruising met de Nauwe Greons (vanuit het zuiden) en De Tynje, die naar het centrum van
Leeuwarden loopt. Om de jachthavens aan De Tynje en de Oude Potmarge te
bereiken, moet u de beweegbare Greonsbrug (marifoonkanaal 20) passeren. Direct
om de hoek is de Leeuwarder Roeivereniging Wetterwille, waarvan de leden ook
op het Van Harinxmakanaal roeien.

Over het Van Harinxmakanaal liggen beweegbare bruggen, die op termijn worden
afgebroken. De Drachtsterbrug (marifoonkanaal 18) wordt vervangen door een
aquaduct en ten noorden van de Spoordraaibrug HRMK (marifoonkanaal 20) en
de Zwettebrug is ook een aquaduct aangelegd.

Na de Spoordraaibrug HRMK is een kruispunt, bij kilometerraai 25. Aan de
noordkant is de Swettehaven, waar beroepsvaart in- en uitvaart. Ertegenover ligt
de ingang van De Swette naar Sneek, onderdeel van de Middelseerûte.

Na de spoorbrug kunt u na kmr 24 stuurboord uit richting stadscentrum met
ligplaatsen in de Prinsentuin, Dokkum en het Lauwersmar (staandemastroute).
Bakboord uit volgt u het Van Harinxmakanaal.

  • Let bij het oversteken op scheepvaartverkeer van beide kanten.
  • Houd rekening met beroepsvaart.

Zie ook: Wateralmanak 2, Leeuwarden


 


Knooppunten

Een vaarwegknooppunt is een drukke locatie op de vaarweg waar sprake kan zijn van een verkeersonveilige situatie. Aan de hand van de aangegeven routes op de kaarten kun je zien hoe je deze knooppunten op een veilige en vlotte manier kunt passeren. De kaarten zijn een aanvulling op de officiële waterkaarten. Ze zijn dus niet bedoeld om op te navigeren.

Lees meer op de pagina Knooppunten.

© 2017 Varen doe je Samen!  |  Disclaimer