3.5 Leeuwarden

Waar: Langdeel en het Van Harinxmakanaal (VHK)

Alternatieve routes recreatievaart Leeuwarden-Dokkum-Lauwersmeer-Harlingen

 • Staande mast: via VHK-Ferbinningskanaal(5). 
 • Schepen lager dan 2.30 mtr. met diepgang van 1.20 mtr.: via Kruising Langdeel-Alddeel(2)

Knooppunten:

 1. Kruising Langdeel – Himpenser Wielen
 2. Kruising Langdeel – Alddeel (Oostkant Froskepôle) 
 3. VHK – Nauwe Greuns/Froskepôle
 4. VHK – Swettehaven – De Swette (Sneek)
 5. VHK –Ferbiningskanaal richting centrum Leeuwarden/Staandemast route

Voor alle situaties geldt: 

 • Uitluisteren op marifoonkanaal 10 (intensieve beroepsvaart)
 • Houd stuurboordwal
 • Let op de beroepsvaart: houd voldoende afstand en geef ruimte.
 • Kijk goed achterom
 • Steek haaks over

 Bruggen

Over het VHK liggen beweegbare bruggen (maximale onderdoorvaarthoogte 5.20 mrt. bij streefpeil)

 • Harinxmabrug, marifoonkanaal 18
 • De HRMK spoorbrug, marifoonkanaal 20
 • De HRM103 spoorbrug, marifoonkanaal 22

 Vaaradvies

1. Kruising Langdeel – Himpenser Wielen>Staande mast route Grou/Leeuwarden

 • Let goed op beroepsvaart uit beide richtingen bij het uitvaren van de Himpenser Wielen op het Langdeel

2. KruisingLangdeel – Alddeel (Oostkant Froskepôle) 

 • Let goed op beroepsvaart bij het uitvaren van het Alddeel richting Langdeel

3. VHK – WideGreuns/Froskepôle – Nauwe Greuns

Let goed op beroepsvaart bij het oversteken 

 • richting Wide Greuns/Froskepôle
 • richting V HK/Nauwe Greuns

 4. VHK –Swettehaven – De Swette (Middelseerûte)

 • Let goed op uit- en invarend beroepsvaart bij de Swettehaven
 • Let goed op beroepsvaart bij het oversteken van het VHK richting De Swette (Middelseerûte)

5. VHK –Ferbiningskanaal richting centrum Leeuwarden/Staande mast route

 • Let goed op vaarverkeer vanuit Leeuwarden
 • Let goed op beroepsvaart bij het oversteken van het VHK richting centrum Leeuwarden

 

Zie ook: Wateralmanak 2, Leeuwarden.


 


Knooppunten

Een vaarwegknooppunt is een drukke locatie op de vaarweg waar sprake kan zijn van een verkeersonveilige situatie. Aan de hand van de aangegeven routes op de kaarten kun je zien hoe je deze knooppunten op een veilige en vlotte manier kunt passeren. De kaarten zijn een aanvulling op de officiële waterkaarten. Ze zijn dus niet bedoeld om op te navigeren.

Lees meer op de pagina Knooppunten.

© 2018 Varen doe je Samen!  |  Disclaimer  |  Privacyverklaring