1.14 Oude Rijn – Aarkanaal – Gouwe

publicatie:
31
-
03
-
2016

Waar: zuidoost kant Alphen aan den Rijn.
Op dit scheepvaartknooppunt kruist de Oude Rijn het Aarkanaal (naar het noorden lopend) en de Gouwe (naar het zuiden). Het ligt in de staandemastroute.
De Oude Rijn en de Gouwe vormen samen het hoofdvaarwater ten opzichte van het Aarkanaal en de Oude Rijn ten oosten van Gouwsluis.
De Hefbrug Gouwsluis en de Steekterbrug over de Oude Rijn liggen dicht bij het knooppunt.

 • Let op: binnenvaartschepen varen dikwijls meestal vanaf de Oude Rijn, uit de richting Bodegraven, achteruit het knooppunt op, om te kunnen keren (zwaaiplaats).
 • Let goed op, kijk regelmatig om u heen, ook achterom.
 • Minder eventueel vaart.
 • Luister de marifoon uit.
 • Houd stuurboordwal.
 • Kijk uit voor door de bocht komende binnenvaartschepen én voor scheepvaart die wacht op de brugopening.

Voor de bediening van de hefbrug Gouwsluis en de Steekterbrug (over de Oude Rijn richting Bodegraven), meldt u zich op marifoonkanaal 18. De Steekterbrug wordt op afstand bediend vanaf Bedieningscentrum Steekterpoort.

Veilig varen op de Gouwe

Waar: tussen het aquaduct voor de N11 en de spoorbrug Alphen.
Door de Alpherium containerterminal (overslaghaven) aan de Gouwe in Alphen aan den Rijn is er veel containerscheepvaart op de Gouwe. Er gelden extra veiligheidsmaatregelen en regels op een aantal locaties.

Bij de spoorbrug Alphen zijn wachtplaatsen. De wachtplaatsen voor grote schepen (schepen >20 meter) liggen direct ten zuiden van de spoorbrug. De wachtsteiger voor de kleine schepen (schepen <20 meter) ligt op ongeveer vijfhonderd meter ten zuiden van de spoorbrug. Bij deze wachtsteiger zijn de verkeerslichten van de spoorbrug; op een bord staat uitleg.

 • Vaar dus niet door tot de spoorbrug als u moet wachten.
  Alle scheepvaart op de Gouwe heeft voorrang op schepen die uit de overslaghaven komen, omdat de Gouwe de hoofdvaarweg is. Dit wordt aangegeven met een bord.

Bedieningscentrum Steekterpoort
Vanuit het bedieningscentrum Steekterpoort worden onder andere de spoorbrug Alphen aan den Rijn en de hefbrug Gouwsluis bediend. Het centrum begeleidt ook het scheepvaartverkeer van en naar de overslagterminal. Bereikbaar via marifoonkanaal 18 of de intercom (‘praatpaal’) op de wachtsteigers.


Nauw van Boskoop

Download hiervoor de brochure ‘Veilig varen op de Gouwe’.
Waar: de Gouwe, ter hoogte van Boskoop.
Beschreven vaarrichting: zuidwaarts varend.
Na Alphen verder zuidwaarts varend op de Gouwe passeert u de Otwegwetering, een zijwater aan stuurboord, dat naar een jachthaven loopt. Vanaf dit punt tot aan de hefbrug in Boskoop is de Gouwe over een lengte van 1500 meter veel smaller dan elders. Vandaar de naam: ‘Nauw van Boskoop’.
De brugwachter zorgt ervoor dat schepen elkaar veilig kunnen passeren. Om dit te bereiken gelden extra maatregelen.

 • Alle scheepvaart uit noordelijke richting met marifoon aan boord is verplicht om zich voor de kruising met de Otwegwetering via marifoonkanaal 18 te melden. Deze schepen moeten soms wachten met invaren van het Nauw van Boskoop. Voor de recreatievaart zijn hiervoor wachtplaatsen.
 • Alle scheepvaart uit zuidelijke richting met marifoon aan boord is verplicht zich via marifoonkanaal 18 te melden bij de brug.
 • Scheepvaart die de Otwegwetering in- en uitvaart moet voorrang verlenen aan scheepvaart op de Gouwe.
 • Op dit deel van de Gouwe geldt een oploopverbod (inhaalverbod).


Bocht Waddinxveen

Waar: ongeveer anderhalve kilometer ten noorden van de hefbrug Waddinxveen.
De Gouwe maakt hier een onoverzichtelijke bocht. Alle schepen met marifoon zijn verplicht zich op enkele honderden meters vóór de bocht via marifoonkanaal 10 te melden, zodat tegemoetkomende schepen op de hoogte zijn van een naderende tegenligger.


Bruggen en sluis in Gouda

Waar: in de stad Gouda.
Na het Gouwe aquaduct krijgt u in Gouda op de doorgaande route eerst de Coenecoopbrug, vervolgens twee spoorbruggen en daarna de Julianasluis met een noord- en zuidbrug.

Schepen die niet onder de gesloten spoorbrug in Gouda kunnen doorvaren, moeten gebruikmaken van de wachtplaatsen. In de Julianasluis geldt voor alle scheepvaart: trossen vast en schroeven uit.

‘Dubbelstrooks doorvaart’
De hefbruggen van Waddinxveen, Boskoop en Gouwsluis (Alphen aan den Rijn) en de spoorbruggen in Gouda hebben een doorvaartbreedte van 25 meter. De scheepvaart kan dus deze bruggen vanuit beide vaarrichtingen in principe gelijktijdig passeren. Goed stuurboord houden is wel een vereiste. Een bord geeft dit aan en een onderbord met de tekst ‘dubbelstrooks doorvaart’ attendeert schippers op mogelijke tegenliggers.

 • Deze dubbele doorvaart geldt vooral voor de recreatievaart onderlingNo items found.