1.17 Oude Maas – Nieuwe Maas – Nieuwe Waterweg

publicatie:
31
-
03
-
2016

Waar: Rotterdam, Hartelkanaal, Oude Maas, Voornse Sluis.

De Rotterdamse haven is een groot, druk scheepvaartknooppunt met zee- en binnenvaart. 

De meeste havens zijn op grond van de Havenverordening Rotterdam verboden voor de recreatievaart. De doorgaande vaarwegen zijn open, maar het zijn geen wateren om ontspannen te spelevaren. Wie hier vaart, moet goed weten wat hij doet.

  • Let op stroomsnelheid die kan hoog zijn!
  • Houd rekening met snellopende schepen, golven, zuiging en getijstroming. 
  • Houd stuurboordwal, kijk voortdurend om u heen en luister de marifoon uit. 
  • Houd bij het in- en uitvaren van de voorhaven van de Voornse sluis rekening met de stroom (getij) en het scheepvaartverkeer op de Oude Maas en uit het Hartelkanaal. Blijf zo veel mogelijk stuurboordwal varen en maak gebruik van de vaste doorvaartopeningen van de Spijkenisserbrug. Voor de recreatievaart staat hieronder voldoende water. 

Speel tijdig in op het scheepvaartverkeer en luister uit op marifoonblokkanaal 62 van radarsector Oude Maas.

Extra informatie Botlekbrug

Waar: varend vanaf de Nieuwe Maas of Oude Maas.

De (nieuwe) Botlekbrug heeft twee doorvaartopeningen, de onderdoorvaarthoogte van de brug is NAP +14 meter.  Afhankelijk van de waterstand kunnen  vaartuigen een opening vragen van het hefgedeelte van de brug. 

  • Melden op: marifoonkanaal 18. 
  • Houd stuurboordwal
  • Blijf uitluisteren zodat de brugwachter u kan bereiken en wacht op een veilige plek buiten de doorvaartopening van de brug. 

Indien u geen opening van de brug nodig heeft is het niet nodig op kanaal 18 te melden.

De brugwachters van zowel de Spijkenisserbrug als de Botlekbrug zijn bereikbaar via marifoonkanaal 18.

Luister voor en na brugpassage uit op marifoonblokkanaal 62 van Sector Oude Maas.

Er wordt nog regelmatig gewerkt aan de Botlekbrug. Houd de scheepvaart berichten in de gaten voor de actuele situatie.

  • Let op: hier varen grote en veelal snelvarende zee- en binnenvaartschepen. De stroomsnelheden zijn hoog, zeker bij het passeren van de brug. 
  • Luister de marifoon uit. 

Gaat u richting de Nieuwe Maas/Rotterdam, dan moet u bij kilometerraai 1005 (ongeveer 1 kilometer benedenstrooms van de Botlekbrug) overschakelen van marifoonblokkanaal 62 naar 61 en u melden bij radarsector Botlek. De brugwachters van zowel de Spijkenisserbrug als de Botlekbrug zijn bereikbaar via marifoonkanaal 18. 

Het komt regelmatig voor, dat schepen die vanaf de Nieuwe Maas de Oude Maas richting de Botlekbrug willen varen per ongeluk de Botlek invaren. Deze havens zijn voor recreatievaartuigen verboden. Houd hier goed rekening mee. Check bij twijfel Sector Botlek, marifoonkanaal 61.

Nieuwe Maas en Erasmusbrug

Recreatievaartuigen die vanuit City Marina Rotterdam richting het westen willen varen moeten soms even wachten voor de Erasmusbrug. Houd voor de brug goed rekening met de stroming en het feit dat u achter de grote brugpijlers moeilijk zichtbaar bent voor andere vaarweggebruikers. Zodra u de brug bent gepasseerd, is het verstandig om kortstondig de bakboordwal te varen, totdat u een goed overzicht hebt van de overige vaart op de Nieuwe Maas. Zodra het kan, vaart u direct naar de stuurboordwal van de rivier. Luister uit op marifoonblokkanaal 81 van radarsector Maasbruggen of marifoonkanaal 20 van de brug.

Kijk ook op de website van Havenbedrijf Rotterdam voor tips voor recreatievaart

Zie ook Wateralmanak

No items found.