1.20 Nieuwe, Boven en Beneden Merwede

publicatie:
31
-
03
-
2016

Waar: vaargebied tussen Dordrecht en Gorinchem.
De Nieuwe, Boven en Beneden Merwede vormen de ‘snelweg’ voor de beroepsvaart tussen Rotterdam, Antwerpen/Vlissingen/Gent en Duitsland. Het is er zeer druk en de schepen varen hard. Het vaarwater is breed en langs de oevers liggen kribben.

Voor de recreatievaart is er voldoende ruimte. Dit riviervak maakt deel uit van de noord-zuidroute via het Merwedekanaal en de Afgedamde Maas of naar de Biesbosch.

 • Let goed op, kijk regelmatig achterom en luister de marifoon uit op kanaal 10.
 • Houd stuurboordwal.
 • Vaar een duidelijke koers, zodat andere schippers snappen wat u gaat doen.
 • Geef andere schepen de ruimte.
 • Blijf uit de dode hoek van schepen.
 • Houd rekening met de grote snelheid van de beroepsvaart.
 • Pas op: door de zuiging van de grote schepen zakt het water rond de kribben.
 • Oversteken doet u haaks, snel en alleen als het kan!

De stroom op de Beneden Merwede varieert van 0 tot 3 km/u, afhankelijk van de rivierafvoer en het tij.
De betonning ligt voor de beroepsvaart op ten minste NAP – 4,00 meter. Recreatievaart kan buiten deze betonning varen.
Let op: dit is op eigen risico. Raadpleeg de waterkaart goed.

Vanuit Gorinchem
Waar: vanuit Gorkum westwaarts.

Recreatievaart vanuit Gorinchem (Grote Merwedesluis/vluchthaven of Lingesluis) in de afvaart, richting Werkendam/Biesbosch, moet stuurboordwal houden. Bij het naderen van het scheepvaartknooppunt Nieuwe Merwede - Beneden Merwede hebt u voldoende tijd om te anticiperen op de beroepsvaart.

 • Vaar een duidelijke koers en laat duidelijk zien dat u de Boven Merwede gaat oversteken naar de Nieuwe Merwede.
 • Eenmaal in de Nieuwe Merwede houdt u wederom stuurboordwal.
 • Richting de Biesboschsluis: vaar de monding open.
 • Bij veel scheepvaartverkeer op de Nieuwe Merwede en uit de havens van Werkendam, kunt u achter de rode betonning veilig liggen wachten; er staat voldoende water.

Zie ook: Wateralmanak 2, Merwede.
No items found.