1.21 Waal en Afgedamde Maas

publicatie:
31
-
03
-
2016

1.21 Waal en Afgedamde Maas

Waar: oost van Gorinchem.
Naar het oosten gaat de Boven Merwede over in de Waal, de drukbevaren hoofdtransportas richting Duitsland. De Afgedamde Maas loopt langs de Bommelerwaard zuidoostwaarts, via de Andelse Maas en het Heusdense kanaal naar de Bergse Maas.

Op de Boven Merwede ter hoogte van Gorinchem staat dikwijls wind tegen stroom. Dit veroorzaakt golfslag. De beroepsvaart geeft hier vol gas en heeft ruimte om op te lopen (elkaar in te halen). De combinatie van een onrustig vaarwater en het soms onoverzichtelijke beroepsverkeer maakt het lastig om in te schatten hoeveel tijd u nodig hebt voor een oversteek.

  • Let dus goed op bij het oversteken. Houd ook rekening met de effecten van schroefwater van de beroepsvaart.
  • Zorg vooraf dat alles aan boord bestand is tegen de golfslag. Zet alles ‘zeevast’.

BPR en RPR
Let op: bij de monding van de Afgedamde Maas ter hoogte van Woudrichem (waar de Boven Merwede de Waal wordt) is er een reglementswijziging. Op de Boven Merwede geldt het Binnenvaartpolitiereglement (BPR) en op de Waal het Rijnvaartpolitiereglement (RPR).

Gorinchem
Tussen de recreatiesluis en de Korenbrug ligt de gemeentelijke passantenhaven Lingehaven, midden in de binnenstad Gorinchem. De Lingesluis geeft tevens de toegang tot de Gekanaliseerde Linge en de route naar het Merwedekanaal. Bij de ingang Lingesluis is een veersteiger voor veerboten naar Woudrichem, Slot Loevestein, Fort Vuren, Sleeuwijk, Werkendam en Hardinxveld.
• Houd hier dus rekening met in- en uitvarende veerboten.
• Wacht u op een schutting van de Lingesluis, meer dan af aan het remmingwerk. Blijf niet ronddrijven in de voorhaven.

Merwedekanaal
Waar: tussen Gorinchem en Vianen (ten zuiden van de Lek).

Het Merwedekanaal is een goede vaarverbinding tussen de Boven Merwede en de Lek, en vanaf de Lek richting Utrecht/Amsterdam-Rijnkanaal. Een belangrijke noord-zuid verbinding voor de recreatievaart en ook binnenvaart.
In het traject tussen Gorkum en Vianen ligt een aantal vaste bruggen. Doorvaarthoogte: 7,50 m bij kanaalpeil (=NAP + 0,80 m).

Zie ook: Zie ook: Wateralmanak 1, hoofdstuk ‘Rivieren’. Wateralmanak 2, Merwedekanaal bezuiden de Lek.


No items found.