1.23 Volkeraksluizen – Willemstad

publicatie:
31
-
03
-
2016
Wil je vanaf Willemstad richting Zeeland, of juist andersom, dan passeer je de Volkeraksluizen. Knooppunt Volkeraksluizen bij Willemstad is een van de vaarwegknooppunten die Varen doe je Samen! heeft beschreven. Een vaarwegknooppunt is een drukke locatie op de vaarweg waar sprake kan zijn van een verkeersonveilige situatie. Aan de hand van de aangegeven routes op de kaarten kun je zien hoe je deze knooppunten op een veilige en vlotte manier kunt passeren.

Wil je vanaf Willemstad richting Zeeland, of juist andersom, dan passeer je de Volkeraksluizen. Knooppunt Volkeraksluizen bij Willemstad is een van de vaarwegknooppunten die Varen doe je Samen! heeft beschreven. Een vaarwegknooppunt is een drukke locatie op de vaarweg waar sprake kan zijn van een verkeersonveilige situatie. Aan de hand van de aangegeven routes op de kaarten kun je zien hoe je deze knooppunten op een veilige en vlotte manier kunt passeren.  

Het Hollands Diep bij Willemstad en de Volkeraksluizen is een zeer druk knooppunt. De druk bevaren Rijn-Scheldeverbinding loopt via het Hollandsch Diep naar de Volkeraksluizen, voor de haven van Willemstad langs. Je komt hier dus veel grote schepen tegen.  

De Volkeraksluizen bestaan uit drie sluizen voor beroepsvaart, en een aparte sluis voor de recreatievaart. De jachtensluis ligt aan de westelijke kant. Over deze sluis ligt een vaste brug van 18,90 meter boven NAP. Hogere vaartuigen kunnen gebruik maken van de oostelijke beroepsvaartsluis, waarover een beweegbare brug ligt. Als het druk is kan het ook voorkomen dat beroepsvaart gebruik maakt van de jachtensluis. De Volkeraksluizen gebruiken vier marifoonkanalen, te weten kanaal 7 (blokkanaal noord), kanaal 18 (de jachtensluis), kanaal 25 (blokkanaal zuid) en kanaal 64 (voor IVS en informatie). 

We bespreken in dit knooppunt de volgende drie vaarrichtingen:  

  1. Van de Volkeraksluizen richting de havens van Willemstad.  
  1. Van de Volkeraksluizen noordoostgaand, de vaargeul overstekend.  
  1. Van de havens van Willemstad richting de Volkeraksluizen 

Bekijk de video van Knooppunt Volkeraksluizen:1) Van de Volkeraksluizen richting Willemstad 

Kom je uit zuidelijke richting vanaf het Volkerak richting Willemstad dan passeer je de Volkeraksluis via de jachtensluis. In deze video nemen we je mee vanuit de noordkant van de Volkeraksluis richting Willemstad. Je steekt daarbij de drukke vaargeul van het Hollands Diep over, dus het is belangrijk dat je goed om je heen blijft kijken. De beroepsvaart vaart vaak sneller dan je denkt, dus kijk ook regelmatig achterom.  

Willemstad is een populaire watersportbestemming. De binnenvaart vaart vlak voor de haveningang van Willemstad langs via de grote vaargeul van of naar de Volkeraksluizen. Deze geul is hoofdvaarwater ten opzichte van Hollandsch Diep richting jachtensluis of Haringvlietbrug. 

Komende vanuit de jachtensluis, richting Willemstad, zie je aan stuurboordzijde een landtong met twee gele boeien (PN-A en PN-B) liggen, met daarop een ‘verboden in te varen’-bord. Hier moet je omheen varen, zodat je goed zicht krijgt op het vaarverkeer dat uit de beroepssluis komt en de vaargeul in vaart. Houdt er rekening mee dat na een schutting meestal meerdere schepen de sluis uit varen. Om naar de havens van Willemstad te varen, moet je voorbij scheidingston PN 2-HD 9 de vaargeul oversteken. Doe dit altijd zo haaks mogelijk en steek achter de passerende binnenvaartschepen over. Luister -indien mogelijk- de marifoon uit. 

 2. Van de Volkeraksluizen voorbij Willemstad (noordoostgaand, de vaargeul overstekend) 

Kom je uit zuidelijke richting vanaf het Volkerak en wil je verder richting het Hollands Diep, volg dan de instructies van de eerste vaarlijn. Je vaart dezelfde route, maar vaart Willemstad voorbij en vervolgt je route over het Hollands Diep. Houdt rekening met drukte en kijk regelmatig achterom. 

 3. Van Willemstad (havens) richting Volkeraksluizen 

Kom je vanuit een van de havens van Willemstad en wil je richting de Volkeraksluizen, dan kom je gelijk buiten de havens op de vaargeul uit. Steek de vaargeul zo haaks mogelijk over en vaar achter passerende binnenvaartschepen langs. Je houdt daarna stuurboordkant van de vaargeul aan. Beroepsvaart die richting de Volkeraksluis gaat, zal eerder dan jij naar bakboord afbuigen om de beroepssluis te gebruiken. Recreanten varen door tot voorbij de landtong en volgen de boeienlijn richting de jachtensluis. Houdt er rekening mee dat binnenvaartschepen bij grote drukte soms ook de jachtensluis zullen gebruiken. Luister, als dat kan, de marifoon uit om te weten wat er om je heen gebeurt. Na de schutting kom je uit op het Volkerak, waar je zoveel mogelijk stuurdboordwal houdt.  

Zie ook: Wateralmanak 2,Volkerak, Haringvlietbrug. 

Haringvlietbrug

Vaar je verder, dan kom je bij de Haringvlietbrug. De Haringvlietbrug (marifoonkanaal 20) is in het midden circa 14,00 meter hoog, afhankelijk van de waterstand. Peilschalen op de pijlers van de brug geven de actuele doorvaarthoogte aan. Bij de noordoever is een beweegbare brug, met vaart van twee kanten.

  • Blijf tijdens het wachten zo kort mogelijk bij de brug liggen. Dit bevordert de vlotte doorvaart.

Lees ook: Varen op het Haringvliet: wat zijn de regels?

Zie ook: Wateralmanak 2,Volkerak, Haringvlietbrug.

Goede, veilige vaart!

Alle informatie in dit knooppunt en de video is bedoeld als advies. De getoonde kaarten zijn niet bedoeld om op te navigeren.