1.29 Oversteek Zuider- en Noordersluis

publicatie:
31
-
03
-
2016

Waar: kruising Merwedekanaal-Amsterdam-Rijnkanaal, bij kilometerraai 41
Tussen de Jutphasebrug en de Nieuwegeinsebrug is de oversteek tussen de Zuidersluis en de Noordersluis (bereikbaar via marifoonkanaal 84) in het Merwedekanaal. Het valt buiten de radardekking van de sector Maarssen, net als het splitsingspunt Amsterdam-Rijnkanaal – Lekkanaal in Nieuwegein. Buiten het radardekkingsgebied geldt voor de navigatie marifoonkanaal 10.

Let op: in de sluizen kunt u last hebben van golfslag en zuiging.
Het verval bij beide sluizen is hetzelfde; gemiddeld 1 meter. Tussen kilometerraai 40 en 41 is ten noorden van de Jutphasebrug aan stuurboord een langshaven waar gevaarlijke stoffen (benzine en diesel) worden gelost.

Alternatieve routes
Als alternatief voor het Amsterdam-Rijnkanaal zijn er twee routes door Utrecht. Vaartuigen met een maximale hoogte van 1,90 m kunnen via de singel (buitenrand van het centrum) en vaartuigen met een maximale hoogte van 3,25 m kunnen door het centrum. U wordt dan twee keer geschut; in het noorden bij de Weerdsluis en in het zuiden bij de Noordersluis.

Zie ook: Wateralmanak 2, Merwedekanaal.

No items found.