1.30 Oversteek Lek bij Nieuwegein, Vianen en de sluizen

publicatie:
31
-
03
-
2016

Waar: ten zuiden van Nieuwegein.
In Nieuwegein mondt, na de Koninginnesluis het Merwedekanaal uit in de Lek. Ten oosten daarvan ligt het Lekkanaal (tussen Amsterdam-Rijnkanaal en de Lek), waarvan de beroepsvaart gebruik maakt.

  • Vaar vanaf het Merwedekanaal rustig richting Lek.
  • Let op de golfslag en zuiging van de scheepvaart én de stroming op de Lek.
  • Luister de marifoon uit.

Wilt u westwaarts, dan kunt u stuurboord uit en stuurboordwal houden.
Wilt u naar het zuiden of oosten, dan moet u oversteken.

  • Ga na het uitvaren van het Merwedekanaal meteen stuurboord en vaar eerst mee met de vaarrichting van de scheepvaart.
  • Houd goed stuurboordwal.
  • Pas wanneer u goed overzicht hebt, kunt u opdraaien en oversteken en terugvaren.
  • Bij Vianen kunt u stuurboord uit het Merwedekanaal ten zuiden van de Lek op, richting Gorinchem.
  • Rechtdoor volgt u de Lek richting Culemborg.

Vanuit het zuiden
Komt u vanuit Vianen en wilt u richting Utrecht, kiest dan voor het Merwedekanaal en niet voor het Lekkanaal.
Op het Merwedekanaal vaart minder beroepsvaart.

  • Let op: als u uit de richting Vianen komt, hebt u vanwege de bocht in de Lek beperkt overzicht.

In het Lekkanaal ligt de Prinses Beatrixsluis, waar vooral grote schepen schutten.

Zie ook: Wateralmanak 2, Merwedekanaal benoorden de Lek.

No items found.