1.31 Oversteek Lek bij Wijk bij Duurstede en de Prinses Irenesluizen

publicatie:
31
-
03
-
2016

Waar: tussen kilometerraai 59 en 61, bij Wijk bij Duurstede.
Na de Prinses Irenesluizen kruist het Amsterdam-Rijnkanaal de Lek.
Verkeersleiders op de verkeerspost bij Wijk bij Duurstede kunnen via de marifoon of via de omroepinstallatie adviezen geven over de oversteek.

  • U blijft zelf verantwoordelijk voor uw veiligheid, dus let goed op en zorg dat u voldoende manoeuvreerruimte hebt om uw koers aan te passen.
  • U bent verplicht een eventuele verkeersaanwijzing van de verkeersleiders op te volgen. In zo’n geval geeft de verkeersleider aan dat het om een aanwijzing gaat.
  • Alle vaart van het Amsterdam-Rijnkanaal moet voorrang verlenen aan de vaart op de Lek en Neder-Rijn. Het is natuurlijk niet mogelijk om deze voorrang af te dwingen, als u bijvoorbeeld een duwstel ontmoet. Dan geldt: goed zeemanschap en de regel ‘klein wijkt voor groot’.
  • Luister uit op marifoonkanaal 60.
  • Als u de Lek kruist of opdraait, houd dan rekening met de stroming.
  • Beroepsvaart op het Amsterdam-Rijnkanaal steekt de Lek over of draait de rivier op.
    Bij de kruising met de Waal bij Tiel kan de beroepsvaart alleen bak- of stuurboord uit.

Alternatieve route
Mijd de drukte op het Amsterdam-Rijnkanaal en in de Prinses Irenesluizen.
Neem van of naar Wijk bij Duurstede de route Merwedekanaal –Koninginnesluis –Hagestein via de Lek.

Zie ook Wateralmanak 2, Amsterdam-Rijnkanaal.

No items found.