No items found.
No items found.

2.1 Volkeraksluizen

publicatie:
31
-
03
-
2016

Waar: ten westen van Willemstad; tussen Haringvliet/Hollands Diep en Volkerak.
Tussen de Volkerakjachtensluis en de Krammerjachtensluis ligt een ‘recreatieroute’ voor de pleziervaart. Ten noorden van de vaargeul, tussen de rode tonnen en de natuurbebakening. Het is bovendien de kortste route. U kunt zelfs ten noorden van de Noordplaat (bij de Zuid Vlije) langs varen.

  • Let in de aanlooproute naar de Jachtensluis op de richtingsborden ‘Sport’ voor de watersport.
  • Bij het havenhoofd met groen licht aan de Volkerak-kant ligt een ondiepte.

Het verval (waterniveauverschil) in de Volkeraksluizen is gering. De doorvaarthoogte voor de vaste brug over de Jachtensluis wordt digitaal aangegeven: NAP + 18.70 meter.

  • Hogere jachten moeten via de Volkeraksluizen voor de beroepsvaart (marifoonkanaal 64, roepnaam: Centrale Volkeraksluizen). Dus via de Zuider en Noorder Voorhaven.
  • De Volkerakbrug draait tot 6,5bft en draait op werkdagen niet tussen 06:00-10:00 en 15:00-18:00 uur in verband met de spits op de A29.

Varend van of naar de haven van Dintelsas, kruist u de vaarroute van de beroepsvaart.

  • Steek de vaargeul vlot en recht over.
  • Houd rekening met de hoge snelheid van de beroepsschepen.
  • Loop de haven aan in de lijn van de groene tonnen.
  • Luister de marifoon uit op kanaal 10.

Zie ook: Wateralmanak 2, Volkerak en Volkeraksluizen.No items found.