2.12 Westerschelde

publicatie:
27
-
06
-
2018

Opvarende routes

Vanuit Vlissingen

Opvarend vanuit het voorzorgsgebied Vlissingen richting Terneuzen, Hansweert en Antwerpen. 

 • De aanbevolen route loopt via de nevenvaargeulen: Schaar van Spijkerplaat, de Drempel van Borssele, Everingen en Middelgat. 
 • Opvarend naar Terneuzen kunt u ook deze route nemen, gecombineerd met de Zuid Everingen.
 • Alternatieve routes: via de Schaar van Spijkerplaat en ankergebied Springergeul of via Vaarwater langs Hoofdplaat, Thomaesgeul en ankergebied Springergeul naar Terneuzen en verder. 

Vanuit Breskens

Opvarend vanuit Breskens richting Terneuzen (via Schaar van Spijkerplaat). 

 • Vaar via de boei VH2A, VH2 naar de boei ARV-VH en naar boei ARV3 om dan in oostelijke richting de Schaar van Spijkerplaat in te varen.
 • Vaar de Schaar van Spijkerplaat uit, via het ankergebied Springergeul richting Terneuzen. 

Vanuit Breskens de Westerschelde op (via Vaarwater langs Hoofdplaat) 

 • Vaar de haven van Breskens uit en ga stuurboord uit via Vaarwater langs Hoofdplaat en de Thomaesgeul richting Terneuzen. 
 • In het Vaarwater langs Hoofdplaat vindt zandoverslag plaats tussen de VH6 en VH14. Zeegaande baggerschepen en binnenvaartschepen liggen hier vaak ten anker. 
 • Vanuit de Thomaesgeul komt u in het ankergebied Springergeul, indien u verder via Terneuzen vaart.

Vanuit Terneuzen 

 • Richting Antwerpen: houd de uiterste stuurboordzijde van de hoofdvaargeul aan.
 • Volgt u de hoofdvaargeul, maak dan gebruik van de parallelle routes, de fietspaden. 

Afvarende routes

Van Antwerpen naar Terneuzen via de hoofdvaargeul 

 • Houd de uiterste stuurboordzijde van de hoofdvaargeul aan.
 • Volgt u de hoofdvaargeul, maak dan gebruik van de parallelle routes, de fietspaden. 
 • Pas bij Hansweert op voor de scheepvaart die de Zuider Voorhaven in- en uitvaart. 
 • Beoordeel de verkeersituatie zorgvuldig (kijken, uitluisteren (kijken, uitluisteren, contact met de verkeerscentrale Hansweert). 
 • Voorbij Hansweert verdient het de voorkeur om door de nevenvaargeul Middelgat te varen (zie ook knooppunt 2.8 punt 2b) 

Van Antwerpen richting Vlissingen via de nevenvaargeulen Schaar van Valkenisse en Schaar van de Noord 

 • Houd de uiterste stuurboordzijde van de hoofdvaargeul aan. 
 • Beoordeel de verkeersituatie zorgvuldig (kijken, uitluisteren (kijken, uitluisteren, contact met de verkeerscentrale). Steek dan haaks over van boei 72 naar de Schaar van de Noord.
 • Vaar door de Schaar van de Noord tot de volgende oversteek van de hoofdvaargeul.
 • Beoordeel de verkeersituatie zorgvuldig en steek dan( van boei NvB-MA) haaks over naar het fietspad aan de rode zijde van de hoofdvaargeul Overloop van Valkenisse (tussen boei 64A en 66 ). 
 • Vaar daarna verder via het fietspad buiten de hoofdvaargeul Overloop van Valkenisse naar de Schaar van de Valkenisse. 
 • Volg de Schaar van Valkenisse. 
 • Voorbij Hansweert, richting Vlissingen: het Middelgat en Everingen: houd de rode tonnenkant. 
 • Voorbij Hansweert, richting Terneuzen: volg de stuurboordzijde van het hoofdvaargeul (gebruik het fietspad) of de route via de nevenvaargeulen Middelgat (MG-boeien), Everingen en Zuid Everingen. 

Zie ook: www.vts-scheldt.net. Wateralmanak 2, Westerschelde

No items found.