2.2 Inloop Schelde-Rijnverbinding

publicatie:
31
-
03
-
2016

Waar: aan de zuidkant van de Krammer en het Volkerak.

Het Schelde-Rijnkanaal komt in Zuid-Beveland (Zeeland) Nederland binnen en mondt uit in het Volkerak.

 • Het Schelde-Rijnkanaal wordt druk bevaren door de beroepsvaart. Houd goed stuurboordwal, maar let op strekdammen onder water.

Varend van de Volkeraksluizen naar de Schelde-Rijnverbinding:

 • Vaar via de recreatieroute langs de rode tonnenkant tot de Noordplaat.
 • Steek haaks over naar de scheidingston SRK92 - ZV11.
 • Houd goed rekening met de snelvarende beroepsvaart van en naar de Krammersluizen.
  Op deze oversteekplaats hebt u geen last van de beroepsvaart die van en naar de Schelde-Rijnverbinding vaart.

Komend van de Steenbergse Vliet naar de Schelde-Rijnverbinding:

 • Blijf achter de groene tonnenlijn, vaar van de groene ton SV 1 richting de lichtopstand SRK109 (afstand circa 750 m).
 • Steek vervolgens bij het groene licht van paal SRK 1 over naar de stuurboordwal of westelijke oever.

Komend vanaf de Krammersluizen/Zuid Vlije:

 • Houd de scheidingston SRK92 - ZV11 aan stuurboord.
 • Let op: vaar niet binnendoor. Hier ligt onder water een dam.
 • Luister goed uit op marifoonkanaal 10. Beroepsschippers maken afspraken hoe zij elkaar willen passeren.

Route via het Noordergat:
De aanvullende gemarkeerde route ten noorden van de Noordplaat tussen de ZV 6 en de ZV 16 wordt ook gebruikt door de beroepsvaart. Halverwege is de vaarroute smal.

 • Houd hier rekening mee. Houd goed uitkijk en kijk regelmatig achterom!

Zie ook: Wateralmanak 2, Schelde-Rijnverbinding.

No items found.