2.3a Krammersluizen oostzijde

publicatie:
31
-
03
-
2016

Waar: knooppunt in de Philipsdam tussen Krammer, Zijpe en Grevelingen.
Vanaf de Krammer richting Bruinisse/Grevelingenmeer of Zijpe/Oosterschelde passeert u de Krammersluizen.

  • Let op het richtingbord voor de watersport op het groene havenlicht (Ra). Het staat op de noordelijke havendam en geeft met een pijl aan welke richting de recreatievaart moet varen om te schutten via de jachtensluis.
  • Doorvaarthoogte van de brug over de jachtensluis: is 18.30 m ten opzichte van NAP. Hogere jachten kunnen een schutting aanvragen via de noordelijke duwvaartsluis, marifoonkanaal 22 (roepnaam: Krammersluizen).
  • In de voorhavens van de jachtensluizen zijn aan beide zijden wachtsteigers.

• Houd bij de Krammersluizen rekening met stroom langs de wachtsteiger aan de oostzijde van de sluis.

In de brochure ‘Sneller schutten in de Krammersluizen’ leest u meer over het speciale scheidingssysteem van zoet-zout in deze sluis. Zie www.varendoejesamen.nl. 

Zie ook: Wateralmanak 2, Krammer en Krammersluizen.

No items found.