2.8 Hansweert, Zuider Voorhaven, Westerschelde

publicatie:
31
-
03
-
2016

Bij Hansweert gaat het Kanaal door Zuid-Beveland over in de Zuider Voorhaven die aan de Westerschelde grenst. Een druk bevaren gebied. De scheepvaart van en naar Antwerpen die de vaargeul van de Westerschelde volgt, maakt voor Hansweert een scherpe bocht. Voor de Zuider Voorhaven kan veel stroom staan tot 3,5 knoop (6,4 km/u) ebstroom en 4,5 knoop (8,3 km/u) vloedstroom.

Aanbevolen routes recreatievaart
1 Vanuit de Zuider Voorhaven Hansweert richting westen (Vlissingen/Terneuzen)

 • Richting / bestemming Vlissingen: het Middelgat en Everingen: houd de rode tonnenkant.
 • Richting / bestemming Terneuzen: volg de stuurboordzijde van het hoofdvaargeul (gebruik het fietspad) of de route via de nevenvaargeulen Middelgat (MG-boeien), Everingen en Zuid Everingen.

2a Vanuit de Zuider Voorhaven Hansweert richting oosten (Antwerpen) via de hoofdvaargeul

 • Beoordeel de verkeerssituatie zorgvuldig (kijken, uitluisteren, contact met de verkeerscentrale).
 • Steek vanuit Hansweert recht over naar de uiterste stuurboordkant van de hoofdvaargeul, naar de gele ton van het fietspad en dan bakboord uit richting Zuidergat.
 • Als er opvarende of afvarende schepen zijn: blijf noord van boei 42 tot u veilig kunt oversteken.
 • U kunt tot Walsoorden via het fietspad buiten de hoofdvaargeul tussen de groene en gele boeien varen.
 • Let op: bovenstrooms van Walsoorden liggen met stenen bestorte geulranden dichtbij de betonning.
 • Vaar bovenstrooms van Marlemont verder naar Antwerpen via de Schaar van de Noord. Daarna via het fietspad langs de hoofdvaargeul van de Pas van Rilland verder richting Antwerpen.

2b Vanuit de Zuider Voorhaven Hansweert richting oosten (Antwerpen) via de nevenvaargeulen Schaar van Valkenisse en Schaar van de Noord

 • Beoordeel de verkeerssituatie zorgvuldig (kijken, uitluisteren, contact met de verkeerscentrale).
 • Vaar dan vanuit de Voorhaven van Hansweert bovenlangs boei 42 via het fietspad naar de Schaar van Valkenisse.
 • Volg de Schaar van Valkenisse tot aan de kruising met de hoofdvaargeul Overloop van Valkenisse.
 • Beoordeel de verkeerssituatie opnieuw zorgvuldig. Steek over van de Schaar van Valkenisse naar de groene zijde van de hoofdvaargeul (naar boei 65) Overloop van Valkenisse. Daarna vaart u verder buiten de hoofdvaargeul via Marlemont, Schaar van de Noord en het fietspad langs de hoofdvaargeul Pas van Rilland naar Antwerpen.

3 Aanlopen Zuider Voorhaven Hansweert vanuit het Middelgat
• Vanaf de boei MG 17 vaart u naar de rode boeienkant van de hoofdvaargeul (van de Overloop van Hansweert).
• Beoordeel de verkeerssituatie zorgvuldig (kijken, uitluisteren, contact met de verkeerscentrale, vaar de haven goed open alvorens de haven op te lopen) en vaar daarna de Zuider Voorhaven van Hansweert in.

4 Aanlopen Zuider Voorhaven Hansweert vanuit de hoofdvaargeul Overloop van Hansweert
• Houd varend in de Overloop van Hansweert de uiterste stuurboordkant van het vaarwater.
• Beoordeel de verkeerssituatie zorgvuldig. Steek dan tussen boei 47 en 49 over naar de Voorhaven van Hansweert.

Zie ook: www.vts-scheldt.net. Wateralmanak 2, Hansweert


No items found.