3.2 Houkesleat – Snitser Mar

publicatie:
31
-
03
-
2016

Waar: Sneek (industrieterrein/stad) – Snitser Mar – (keer)sluis Terherne

Knooppunten: 

 1. Kruising Houkesleat en Prinses Margrietkanaal (PM-kanaal), nabij Starteiland Sneek
 2. (Keer)sluis Terherne, staat altijd open.

1. Kruising Houkesleat/Sneek en PM-kanaal

 • Houd bij het naderen van de kruising stuurboord wal
 • Let op uitvarend beroepsvaart vanuit de Houkesleat richting PM-kanaal
 • Let op invarend beroepsvaart vanaf het PM-kanaal richting Houkesleat
 • Vaar vanaf de Krúswetter via de recreatiegeul (rood-witte boeien) naar de stad Sneek.
 • Let op de beroepsvaart van en naar de bedrijventerreinen in Sneek.

 2. (Keer)sluis. De sluis staat altijd open

Richting Grou:

 • Blijf zoveel als mogelijk buiten de betonde geul richting de (keer)sluis.
 • 100 meter voor de sluis vaart u tussen de rode en groene betonning; buiten de vaargeul is het ondiep.
 • Neem altijd de stuurboord doorgang van de sluis. (verplichte richting)
 • Bij het verlaten van de sluis ligt aan stuurboord het dorp Terherne en route naar Akkrum.
 • Rechtdoor vaart u richting Grou-Leeuwarden. Houdt stuurboord wal.

 Richting Sneek

 • Bij het naderen van de sluis neemt u de stuurboord doorgang.
 • Bij het verlaten van de sluis maakt u voor zover mogelijk gebruik van de recreatiegeul richting Sneek.

3. Terherne: 

 • Richting Terherne moet u goed de betonning aanhouden. 
 • Let op de beroepsvaart, welke heen en weer het Bedrijventerrein Heerenveen vaart 
 • Na de passage van de Nije Sânsleatbrêge bij Terherne vaart de beroepsvaart via de Meinesleat, it Deel en it Hearrenfeanster Kanaal, naar het bedrijventerrein Heerenveen.

Zie ook: Wateralmanak 2, Sneek en Snitser Mar.

Bekijk ook de brochure 'Watersport in Fryslân - Tips voor varen op het Friese water'. Ook verkrijgbaar in het Engels en Duits

No items found.