3.9 De stad Groningen

publicatie:
31
-
03
-
2016

Waar: Stad Groningen

Inkomende recreatievaartuigen worden opgevangen bij de eerste bruggen en vervolgens begeleid naar de Zuiderhaven. Daar worden ook boten uit andere richtingen opgevangen. In konvooi vaart u dan verder door de stad. Afhankelijk van verkeersdrukte kan dat drie uur vergen. 
Marifoonkanaal bruggen: 9 (centrale post brugbediening).

Het kruispunt bij de Oostersluis is erg overzichtelijk. Om die reden zijn hier ook geen aanbevolen vaarroutes aangegeven. 

 • Houd rekening met beroepsvaart.
 • Let goed op, kijk regelmatig achterom en luister de marifoon uit. 
 • Vaar een duidelijke koers.

Aan de westzijde van de toegang zijn wachtplaatsen voor recreatievaart. De beroepsvaart wacht aan oostzijde aan dukdalven voor de nieuwe Tasmantoren. 

Staande Mastroute Groningen - Lauwersmeer 

De diepgang in het Reitdiep is voor schepen tot 2 meter geen probleem. Voor voldoende diepgang moet u wel in het midden van het vaarwater blijven en neem eventueel de buitenbocht. Ook is de diepgang afhankelijk van de waterstand. Het spuien in Lauwersoog kan een sterke stroming veroorzaken en een verschil in waterstand van 50 cm. De oude zeearm is door de jaren heen gekanaliseerd; toch liggen hier en daar nog vervallen kribben en ook in de bochten kan het plaatselijk ondiep zijn. Tussen Electra en Zoutkamp ligt betonning.

Zie ook: Wateralmanak 2, Groningen, Reitdiep.

Waar: Het Eemskanaal

Het Eemskanaal verbindt de stad Groningen (het Winschoterdiep en Van Starkenborghkanaal) met Delfzijl (de Eems). Het kanaal is onderdeel van de vaarroute Lemmer-Delfzijl.

In het Eemskanaal komen twee vergelijkbare kruisingen voor, die u op dezelfde manier kunt passeren. Van de volgende knooppunten maakt de recreatievaart veel gebruik: 

 • de afslag naar het Damsterdiep;
 • de afslag bij Appingedam.

Bruggen worden op afstand bediend: melden bij het bord ‘Sport’ op het remmingswerk. De bruggen in het Eemskanaal bereikt u via marifoonkanaal 64.

Diepstekende schepen moeten een aantal meters uit de oever blijven. 

 • Houd niettemin zoveel mogelijk stuurboordwal.
 • Houd rekening met beroepsvaart.
 • Let goed op, kijk regelmatig achterom en luister de marifoon uit. 
 • Vaar een duidelijke koers.
 • Houd rekening met stroming als er in Delfzijl wordt gespuid.

Op het Eemskanaal is na kilometerraai 3 aan bakboord de Jan B. Bronssluis (doorvaarthoogte 2,50 m); de ingang van het Damsterdiep. De sluis is dagelijks zelf te bedienen, instructies zijn op de sluis aangegeven.

Tegenover kilometerraai 4 ligt de Slochtersluis, de ingang van het Slochterdiep. 

 • Leg uw schip goed vast, de voorbijvarende beroepsvaart veroorzaakt sterke zuiging. 

Een zelfbedieningssleutel, die te gebruiken is in de hele provincie, kunt u lenen tegen een waarborgsom van 20 euro.

Zie ook: Wateralmanak 2, Eemskanaal en Folder uit ‘Bedieningstijden bruggen en sluizen recreatievaart’ op www.provinciegroningen.nl

Het Winschoterdiep
Waar: van de Groninger Oostersluis naar Winschoten.

Het Winschoterdiep splitst zich bij Winschoten in de Rensel, het laatste stukje naar Winschoten, en de aansluiting op de Pekel Aa. Het kanaal is 35,5 km lang en geschikt voor schepen tot 1.350 ton. Er zijn zestien bruggen, tweeschutsluizen en een keersluis, te weten een schutsluis van 85 m bij Zuidbroek met een keersluis van 12 m, beide bij de uitmonding van het A.G. Wildervanck kanaal, en de Eexter sluis van 100 m bij Scheemda.

Via het Winschoterdiep varen containerschepen van en naar Westerbroek en Veendam.

De Gideonbrug (brug in Rijksweg A7, ten oosten van de stad Groningen) gaat op afstand bediend worden vanaf de Oostersluis (marifoonkanaal 22). Tot die tijd wordt de brug voor schepen met staande mast alleen op aanvraag bediend (24 uur van tevoren aanvragen, tijdens kantooruren op 050-3188500).

Bij de bruggen die op afstand worden bediend zijn knoppen voor de 'sport' aangebracht. Daarmee kunt u zich aanmelden voor brugbediening. Dat kunt u ook doen via marifoonkanaal 22. De Hoge Euvelgunner brug kent nog wel spertijden.

Het Winschoterdiep gaat verder richting Nieuwe schans, met onder andere de sluis Bulsterverlaat (te bedienen met de zelfbedieningssleutel).
Het Winschoterdiep heeft tegenwoordig een aansluiting op het Oldambtmeer en is er een vaarverbinding via het meer naar het noorden toe.

Zie ook: Wateralmanak 2, Winschoterdiep.

No items found.