4.10 Sluis Lith

publicatie:
31
-
03
-
2016

Waar: noord van Lith, kilometerraai 201.
Het complex bij Lith (marifoonkanaal 22) heet Prinses Maximasluizen. De oude zuidsluis heeft hefdeuren, de nieuwe noordsluis heeft geen hoogte berperking.
Bovenstrooms kan er stroom lopen op de Maas. Afvarende beroepsvaart heeft ruimte nodig bij de invaart.
De wachtplaats voor de recreatievaart om te schutten is aan de kop van het remmingswerk.

Beneden de invaart is het toeleidingskanaal naar de stuw. Dit toeleidingskanaal is voor alle scheepvaart verboden voorbij de A.1 borden, die op beide oevers staan. Na deze borden ligt een lijn met gele drijvers, de zogenaamde ballenlijn. Deze lijn mag u nooit passeren!

Wanneer de stuw openstaat, is de ballenlijn weggehaald en wordt de vaarrichting aangegeven door het bord op de linkeroever bij de ingang van het toeleidingskanaal. De dubbelrode lichten op de stuw zijn dan uit en vervangen door de lichten die behoren bij de doorvaart van een geopende stuw.
Recreatievaart vaart niet met deze afvoer. Op alle stuwen is alleen afvarend een ballenlijn voorzien.

Oost van het complex is de monding van de Oude Maas (niet te verwarren met de Zuid-Hollandse vaarweg).

  • Houd hier rekening met in- en uitvaart.

Zie ook: Wateralmanak 2, Maas.

No items found.