4.22 Kampen

publicatie:
31
-
03
-
2016

Waar: vaarwater tussen kilometerraai 993 en 998.

Aan beide zijden van de Geldersche IJssel in Kampen liggen diverse jachthavens en passantenplaatsen.

  • Vaar de ingangen goed open.
  • Denk om de stroom.

Noord van de Stadsbrug (marifoonkanaal 18), is aan de rechteroever bij kilometerraai 996 de Ganzensluis en het Ganzendiep. Het Ganzendiep verbindt de Geldersche IJssel met het Zwarte Water. De recreatievaart maakt er veel gebruik van. Via het Ganzendiep, de Goot en het Scheepvaartgat bereikt u het Zwarte Water en kunt u stuurboord uit Genemuiden en Zwartsluis.
Noord van kilometerraai 997 komt u langs de industrieterreinen van Haatlandhaven en Zuiderzeehaven. Hier is veel in- en uitvarende beroepsvaart.

  • Let goed op en zet een uitkijk voorop.

Vanuit Kampen varen enkele charterschepen. De schepen liggen aan de kade aan de benedenstroomse kant van de Stadsbrug. Vooral op maandag vertrekken de schepen en op vrijdag komen ze terug.

Zie ook: Wateralmanak 2, Gelderse IJssel.

No items found.