5.1 Den Oever – Oudeschild – Den Helder

publicatie:
31
-
03
-
2016

Direct naar:


Sluis Den Oever (marifoonkanaal 20).

 • In de sluis van Den Oever hebt u stroom mee hebt als u naar het wad schut. Dit komt door de uitwisseling van zoet en zout water. Blijf achter grote (beroeps)schepen tijdens het schutten. 
 • Maak de achterlijn (of de lijn op de middenbolder) als eerste vast, zodat de stroom het achterschip niet wegzet. 

Het wad op.

 • Na de sluis en twee bruggen (Afsluitdijk) komt u in de Voorhaven. Aan bakboord is de ingang naar de Vissershaven en de Noorderhaven. Let goed op uitvarende of binnenvarende vissersschepen en charterschepen. 
 • In de havenmond bij het einde van de pieren kan stroming staan uit de uitwateringssluizen. 
 • Ook in het smalle slingerende Visjagersgaatje (VG) kan het ook stevig stromen. 
 • Ter hoogte van de Wierbalg (W) zit een flinke knik in het Visjagersgaatje. Mis deze knik niet, bestudeer de lichtkarakters goed als u er in het donker vaart. De VG17 en VG18 knipperen snel (Q) en vallen op tussen de andere lichten. 
 • Als de platen onderlopen staat de stroom op een aantal plaatsen schuin op de vaarrichting. 
 • De Texelstroom (T) is eveneens behoorlijk onstuimig, zeker bij wind tegen stroom. Een alternatief is het vaarwater over de Bollen (B), maar houd goed rekening met de geringe diepte. 
 • In dit gebied liggen dikwijls vissersschepen voor anker met vissende passagiers. Passeer deze schepen op afstand, vanwege ver uitstaande vislijnen. 

Texel - Oudeschild 

De haveningang van Oudeschild is smal en bestaat uit stenen dammen, aan de binnenzijde voorzien van remmingswerk. Oudeschild heeft een Zuiderhaven, Noorderhaven, Werkhaven, de havens van de WSV Texel en de Waddenhaven Texel (marifoonkanaal 31). 

 • Geef in- en uitvarende grote schepen de ruimte. 
 • Vraag bij twijfel informatie bij de Havendienst Oudeschild via marifoonkanaal 12. 

Molengat en Haaksgronden 

Waarschuwing: het Molengat verzandt en is niet langer betond als vaarweg. Er liggen gele markeringsboeien. Doorvaart van het Molengat wordt dringend afgeraden bij krachtige aanlandige wind en hoge deining. Ondiepten rond de Haaksgronden zijn aan 

verandering onderhevig. Volg de betonning. 

Den Helder 

In het Marsdiep kan de stroomsnelheid oplopen tot 3 tot 4 knopen (1 knoop is 1 zeemijl per uur). De windsterkte en –richting zijn factoren waarmee u rekening moet. Pas op voor de snelvarende veerboten van en naar Texel. 

 • De Veerhaven (TESO-haven), west van de marinehaven, is verboden gebied. 
 • Houd bij binnenkomst van de Marinehaven Willemsoord de noordoostelijke kop van het Harssens Schiereiland (met radarinstallatie) ruim vrij aan stuurboord, vanwege sterke dwarsstroom voor de havenmond. 
 • De lichtenlijn ineen = 191˚. 
 • Kijk goed om u heen, ook achterom en let goed op in- en uitvarende scheepvaart. 
 • De marinehaven Den Helder wordt soms gesperd in verband met vertrekkende of aankomende (marine)schepen. Er branden dan twee rode sperlichten, zowel aan de haven- als aan de wadzijde. De afsluiting wordt gemeld op marifoonkanaal 62. 
 • Volgens BPR-artikel 13.02 mag u de marinehaven alleen gebruiken voor doorvaart. 
 • Aan stuurboord is de jachthaven van de Koninklijke Marine Jacht Club. Let bij het invaren op de stroming. 
 • De havendienst van Den Helder is bereikbaar via marifoonkanaal 14. 
 • Luister marifoonkanaal 62 uit zodra u het VTS-gebied van Den Helder binnenvaart. 
 • Aan stuurboord is een laad- en loskade met bevoorradingsschepen voor de offshore. Als deze schepen manoeuvreren moet de recreatievaart wachten. 
 • Stuurboord uit = richting de jachthaven Willemsoord in het Natte Dok, via de Zeedoksluis en beweegbare brug. De sluis (marifoonkanaal 14) wordt op vaste tijden bediend. 
 • Omgekeerd – vanuit de jachthaven naar buiten – gaat u ook via Zeedoksluis. 
 • De sluiswachter geeft pas een vrije doorgang na overleg met de verkeerscentrale. 
 • Uitvaren van de Zeedoksluis = melden op marifoonkanaal 62. 

Haven Coördinatie Centrum Den Helder 

Het operationele scheepvaartverkeer rondom Den Helder wordt afgewikkeld door het Rijks Haven Coördinatie Centrum Den Helder (HCC ‘verkeerscentrale Den Helder’ marifoonkanaal 62 of telefoonnummer 0889 561242).. Deze post is 24 uur per dag bezet en heeft als aandachtsgebied de vaarwegen Schulpengat, Molengat, Marsdiep, de rede van Den Helder, de marinehavens, de rijkszeehaven Het Nieuwe Diep en de veerhaven. 

Wie een marifoon aan boord heeft, is verplicht uit te luisteren op marifoonkanaal 62 binnen het VTS-gebied. 

 • Het HCC geeft via de marifoon op gezette tijden informatie over meteo, waterstand, zicht, loodsdienst, et cetera. Tijdstippen: 5 minuten na ieder even uur, dus 08.05, 10.05 uur, et cetera. 
 • Op verzoek geeft het HCC informatieve radarassistentie rond de positie van uw vaartuig. 
No items found.