5.11 Lelystad

publicatie:
31
-
03
-
2016

Waar: de Houtribsluizen (marifoonkanaal 20) in de Markerwaarddijk bij Lelystad.
Het complex Houtribsluizen bij Lelystad bestaat uit twee schutsluizen en een spuisluis in de Houtribdijk. De bruggen liggen ongeveer zeven meter boven de gemiddelde waterstand.

 • Let goed op, kijk regelmatig achterom.
 • Luister de marifoon uit.
 • Vaar een duidelijke koers, zodat andere schippers snappen wat u gaat doen.
 • Houd rekening met de grote schepen.
 • Blijf uit de dode hoek.
 • Blijf niet rondvaren voor de invaart van de sluizen.
 • Hijs en strijk de zeilen niet in de doorgaande scheepvaartroute.

Een isofaselicht geeft aan in welke sluiskolk u moet schutten. Dit licht bestaat uit een vast wit licht op het midden-sluishoofd met daarnaast een wit flikkerlicht. Kies de kant van het flikkerlicht. Soms moet de recreatievaart vóór de beroepsvaart de sluis moet invaren. Let dus goed op de mededelingen van het sluispersoneel.
Komend vanaf het Markermeer.

 • Nader de sluizen via het Oostvaarderdiep (OVD 1 en OVD 2) of via de opening ten zuiden van Lelystad-Haven.
 • De noordelijke toegang, het zogenaamde ‘jachtengaatje’, is alleen toegankelijk voor schepen kleiner dan 20 meter.
 • Voor de sluis zijn remmingswerken en wachtsteigers, maar er zijn geen speciale voorzieningen voor jachten.
 • Ten zuiden van de sluis is de Bataviahaven, uitvalsbasis van charterschepen.

Komend vanaf het IJsselmeer.

 • Na de Jachthaven Flevo Marina vaart u zuidwaarts richting de sluizen. Aan stuurboord ligt de Markerwaarddijk.
 • Houd de dam met het groene knipperlicht Iso 4s aan stuurboord. Aan bakboord zijn jachthavens.
 • Voor de sluis zijn aan stuurboord wachtplaatsen.

Centrale Meldpost IJsselmeergebied
In het bedieningsgebouw van de Houtribsluizen is ook de Centrale Meldpost voor het IJsselmeergebied (marifoonkanaal 1) gehuisvest. Hier kunt u meldingen doen van scheepsongevallen, waterverontreiniging, storingen aan betonning en dergelijke.
willen melden. Bereikbaar via marifoonkanaal 1 en 0320-261111.
De Centrale Meldpost IJsselmeergebied geeft via de marifoon elk uur een bericht over het weer en nautische bijzonderheden. Het tijdstip van uitzending is 15 minuten na het hele uur (8:15, 9:15, etc.).

Zie ook: Wateralmanak 2, Houtribsluizen en Lelystad.


No items found.