5.12 Buiten IJ en IJmeer bij IJburg

publicatie:
31
-
03
-
2016

Waar: vaarwater ten oosten van Amsterdam dat uitkomt in het IJmeer.
In noordelijke richting gaat het IJmeer over in het Markermeer, in zuidoostelijke richting in het Gooimeer.

Oranjesluizen
Het Oranjesluizencomplex (marifoonkanaal 18) bestaat uit vier schutsluizen: de Noordersluis, de Middensluis, de Zuidersluis en de Prins Willem Alexandersluis (PWA). De beroepsvaart en de recreatievaart worden gescheiden. De PWA (aan de zuidkant) is uitsluitend voor de beroepsvaart, de Noordersluis alleen voor de recreatievaart (aangegeven met ‘Sport’). In het hoogseizoen wordt de recreatievaart indien nodig ook door de Midden- en Zuidersluis geschut.

Vanaf de Oranjesluizen richting IJsselmeer.

 • Houd de betonde vaargeul aan. De beroepsvaart gebruikt deze geul ook, houd daar rekening mee.
 • Aan de noordzijde van Schellingwouderbrug loopt een vaargeul onder de vaste zijoverspanningen van de brug door. Aangeduid met ‘sport’. Geschikt voor recreatievaart met beperkte masthoogte.
 • Blijf dus na het schutten eerst aan bakboordwal varen.
 • Kijk goed om u heen, ook achterom.
 • Steek na de brug haaks over naar stuurboordwal. Voor hogere schepen gaat het beweegbare brugdeel op gezette tijden open.

Westgaand, vanaf IJmeer richting Amsterdam.

 • Houd op het Buiten-IJ verplicht de stuurboordzijde van de betonde vaarweg.
 • Luister vanaf het Vuurtoreneiland (het begin van de strekdam) uit op marifoonkanaal 60 van de sector Schellingwoude.
 • Ter hoogte van de Zeeburgertunnel meldt de scheepvaart zich zo mogelijk voor de schutting op marifoonkanaal 18.
 • Houd rekening met de beroepsvaart.
 • Pas op voor golfslag bij de steigers voor de Schellingwouderbrug. De wachtvoorzieningen bij deze brug zijn beperkt.

De ingang van de toegangsgeul naar Durgerdam ligt ter hoogte van de P17-D2. Na de Hoek van ’t IJ bij het Vuurtoreneiland volgt de meeste beroepsvaart de betonde geulen naar Enkhuizen of Lelystad volgen. Ertegenover, tussen de P20-IJB1 en de P18A is de toegangsgeul naar IJburg.

In het IJmeer ligt, noord van Muiden, het forteiland Pampus.

 • Let op: rond het eiland ligt een ring van steen. 16 meter uit de kant, 30 cm onder water. Alleen aan de zuidkant van het eiland, waar ook de steigers zijn, is de ring onderbroken.

Aan het IJmeer, ten noordwesten van de Hollandse Brug ligt Marina Muiderzand, een grote jachthaven. De invaart naar de haven is tussen de IJM5-JH2 en de IJM3.  LET OP: buiten deze invaart is het ondiep!

 • Let hier goed op. Het kan druk zijn met aankomende en uitvarende jachten.
 • Buiten de vaargeul naar de Hollandse Brug is het ondiep.

Zie ook: Wateralmanak 2, Amsterdam, Buiten IJ.