5.15 Den Oever (IJsselmeer)

publicatie:
14
-
06
-
2018

Waar: Afsluitdijk, aan de Noord-Hollandse kant.
In de Afsluitdijk bij Den Oever zijn de Stevinsluizen (marifoonkanaal 20).
De schutsluis bestaat uit één kolk die in twee kamers verdeeld kan worden. Er zijn twee beweegbare bruggen, die ongeveer vier meter boven het gemiddelde waterpeil liggen.

De Stevinsluizen worden 24 uur per dag bediend, maar voor bepaalde periodes geldt bediening op aanvraag.
Zie www.vaarweginformatie.nl

  • Let op: bij een waterstand in de Waddenzee van NAP + 1,80 m wordt niet geschut.

Aanloop vanaf het IJsselmeer.

  • Via de betonde toegangsgeul (WV 1 en WV 2).
  • Houd de geul aan, daarbuiten is het ondieper.
  • Let op: oost van Den Oever liggen ondiepten (Nieuwe Zeug) in IJsselmeer.
  • Kijk goed op de kaart.

Voor de sluis zijn in de Binnenhaven aan bakboord wachtplaatsen voor de recreatievaart. Niet bestemd voor overnachting. Tussen de Stevinsluis en de Afsluitdijk-bruggen ligt de Voorhaven.

Aanloop vanaf het Wad.

Via het Vissersgaatje loopt u de Buitenhaven aan. Hiervoor moet u bakboord uit. Er zijn wachtsteigers.
Na de Afsluitdijk-bruggen komt u via de Voorhaven bij de sluis.

  • Houd rekening met vissersboten en charterschepen van en naar het Wad.
  • Let op beroepsschepen van en naar de Noorderhaven en Vissershaven (aan de Wad-zijde).
  • Tip: schutten van zoet naar zout water = stroom mee in de sluis. Maak daarom eerst achter vast.

Spuisluizen
Naast de bruggen en de schutsluis liggen de spuisluizen in de Afsluitdijk. Spuien gebeurt bij laag water op de Waddenzee.
Dan branden er drie rode lichten in een gelijkzijdige driehoek.

Zie ook: Wateralmanak 2, Den Oever.


No items found.