5.16 Kornwerderzand (IJsselmeer)

publicatie:
14
-
06
-
2018

Waar: Afsluitdijk, aan de Friese kust. 

De Lorentzsluizen-complex (marifoonkanaal 18) bij Kornwerderzand bestaat uit spui- en schutsluizen, plus twee verkeersbruggen. 

Er zijn twee sluiskolken: een grote en een kleine sluis. 

Een luchtbellenscherm voorkomt dat er te veel zout water in het IJsselmeer komt. De sluis wordt 24 uur per dag bediend (behalve bij een waterstand op de Waddenzee van NAP + 2,15 m en een waterverschil tussen Waddenzee en IJsselmeer van meer dan 2,10 m). 

Aanloop vanaf het IJsselmeer

• Nader de sluis via de betonde vaargeul. 

• Voor de sluis zijn in de Binnenhaven wachtplaatsen voor de recreatievaart (niet bestemd voor overnachting). 

• Een isofaselicht (even lang uit als aan) geeft aan in welke sluis u moet schutten. Dit licht bestaat uit een vast wit licht met daarnaast een wit flikkerlicht. Kies de kant van het flikkerlicht. 

• Vanaf de Friese IJsselmeerkust varen regelmatig schepen van de bruine vloot 

• Via de Lorentzsluizen varen veel charterschepen van en naar de Waddenzee. 

Varend richting Makkum. 

• Let op een ondiepte binnen de betonde geul bij de groene MA5. Er staat daar amper 2 meter water, bij noordenwind nog minder. Houd daar – met diepstekende kiel – het midden of zelfs een beetje bakboord aan. Denk uiteraard om tegenliggers. 

Zie ook: Wateralmanak 2, Kornwerderzand, Makkum.

No items found.