5.7 Lauwersoog – Schiermonnikoog – Eems

publicatie:
31
-
03
-
2016
  • Vaar vanuit de Zoutkamperlaag (Z) in westelijke richting naar de geul de Glinder (GL). Deze geul begint bij de scheidingsboei Z8 - GL1. Deze route is ook bestemd voor de veerdienst naar Schiermonnikoog. De veerboot is in de Glinder geulgebonden, geef hem voldoende ruimte.
  • Steek vanuit de Glinder over in noordelijke richting het Gat van Schiermonnikoog (GvS) en naar de Rede van Schiermonnikoog (R).
  • Volg op circa 2 uur vóór hoogwater de drijf- en steekbakens over de Siegewal. Dit bochtige geultje naar de jachthaven is tot circa 1 uur na hoogwater te bereiken, maar is niet geschikt voor diepstekende kieljachten van meer dan 1,30 meter.

Geul van Brakzand
Een alternatief is de Geul van Brakzand (BZ). Deze route is echter tijgebonden. De geul is slechts bevaarbaar met een geringe diepgang bij hoogwater. De markering van deze geul over de plaat van Brakzand bestaat uit groene bakens.

Lauwersoog – Eems
Wie vanuit Lauwersoog over de Waddenzee naar de Eems (verdere bestemmingen: Borkum, Greetsiel, Delfzijl of Emden) wil varen, moet rekening houden met drie wantijen, weinig beschutting en moet mogelijk een tijstop maken.
Vanaf het Oort loopt een geel betonde route door het schietgebied. Deze alternatieve route (gele betonning) is in feite de juiste route, mits er geen schietoefeningen worden gehouden in de Marnewaard. Dit is ook de diepere route! Als er geschoten wordt branden er knipperende lampen op de hoge palen van het schietgebied.
Let op: vanaf de GB 1 zijn dit stompe tonnen (zuid erlangs varen, zoals rode tonnen en vanaf de LW-A1 zijn dit spitse tonnen, te beschouwen als groene tonnen, vaar daar noord langs.
Noordpolderzijl is alleen bereikbaar omstreeks hoog water en dan alleen voor heel ondiepe jachten en kano’s. Check de actuele informatie over diepte op www.nautin.nl en Quicktide of bij Zeeverkeerspost Schiermonnikoog VHF 5.

De enige haven aan het Groninger wad is Noordpolderzijl. Deze getijdenhaven is alleen aan te lopen (en te verlaten) rond hoogwater.

  • Pas op bij het in- en uitvaren van de smalle toegangsgeul voor de Rijsdam, ten westen van de geul, die bij hoogwater onder water staat. Passeer altijd de gebonden prikken aan de oostkant! Neem voor de actuele stand van zaken contact op met de Zeeverkeerspost Schiermonnikoog via marifoonkanaal 5 of telefoonnummer 088 7974388.

De Eems
De Eems is ook getijdenwater en woelig vergeleken met de Waddenzee. Het stroomt er harder (drie tot vier knopen) en er is veel vaarverkeer: veerboten van en naar Borkum vanuit Emden, Delfzijl of Eemshaven, vrachtschepen en viskotters. Zij kunnen onaangename golfslag veroorzaken die het stroom-windpatroon doorbreekt.

  • Luister uit op marifoonblokkanaal 20 of 21.
  • Op de Eems is het mogelijk om buiten het betonde vaarwater te varen. Maar let op: het varen aan de verkeerde zijde binnen het betonde vaarwater kan een flinke bekeuring kosten.
  • Houd in dit vaarwater rekening met in- en uitgaande zeeschepen, veerdiensten en zandzuigers.
  • Op de Eems is de Duitse verkeersdienst Eems Traffic verantwoordelijk (marifoonkanalen 18, 20 en 21).
  • Hier geldt het Scheepvaartreglement Eemsmonding.

De Eems is geen vaarwater voor beginners en is voor overige watersporters af te raden bij harde noordwestenwind. Een uitgaande stroom en inkomende krachtige wind zorgen voor korte, hoge golven met diepe golfdalen vanaf het Dukegat (Doekegat). Bij slecht zicht (mist) is het verboden om zonder type-goedgekeurde radar op de Eems te varen. Let op: u kunt hiervoor een bekeuring krijgen.
Een schip moet op de dichtstbijzijnde daarvoor geschikte plaats gaan stilliggen (ankeren), wanneer de vaart niet zonder gevaar kan worden voortgezet.

Zie ook artikel Slecht Zicht en de brochure 'Varen bij slecht zicht'

No items found.