5.9 Lemmer

publicatie:
31
-
03
-
2016

Waar: IJsselmeerkust zuidwest Friesland, tegen de grens met de Noordoostpolder.
Twee sluizen scheiden de Friese binnenwateren en het IJsselmeer bij Lemmer:
-de Prinses Margrietsluis (ingang Prinses Margrietkanaal, marifoonkanaal 20);
-de Lemstersluis (ingang dorp Lemmer, marifoonkanaal 22).

Komende vanaf het IJsselmeer naar de Prinses Margrietslsuis.

  • Vaar tussen de rode en de groene tonnen door. Buiten de vaargeul is het ondiep.
  • Let goed op uitgaande beroepsvaart, die door de ondieptes de bocht ruim neemt.

De wachtsteiger voor de recreatievaart ligt aan de bakboordzijde van de voorhaven en is aangeduid met ‘sport’.
In de Prinses Margrietsluis zijn afmeervoorzieningen voor de watersport.

Vooral de beroepsvaart maakt gebruik van de Prinses Margrietsluis, maar die is ook onderdeel van de staandemastroute voor de recreatievaart. Op werkdagen kunnen wachttijden ontstaan.

  • Na de Prinses Margrietsluis moet u stuurboordwal houden en voor zover mogelijk gebruik maken van de recreatiegeulen. Let bij de afslag goed op scheepvaart vanuit Lemmer en op kruisende vaart richting de Lange Sleat.

Vanaf het IJsselmeer naar de Lemstersluis.

  • Houd de betonde Lemstergeul aan.
  • Let hier op de ondiepte aan de kant van de Industriehaven, (kite)surfers bij het strand, en op de in- en uitvarende schepen van de bruine vloot.

Na de Lemstersluis passeert u de Oude Sluisbrug, Flevobrug en de Zijlroedebrug.
Via de Sylroede en het Streamkanaal komt u bij het Prinses Margrietkanaal en de Grutte Brekken. Het Prinses Magrietkanaal is hierbij een hoofdvaarweg.

Zie ook: Wateralmanak 2, Lemmer.

No items found.