6.7 IJmuiden

publicatie:
31
-
03
-
2016

Het sluizencomplex in IJmuiden bestaat uit vier sluiskolken, te weten de Kleine Sluis (of Jachtensluis), Zuidersluis, Middensluis en de Noordersluis. Er is veel scheepvaartverkeer bij IJmuiden. Let op: de komende jaren wordt gewerkt aan de nieuwe sluiskolk.

IJmuiden Aanloop

 • Luister uit op VHF kanaal 61 (Haven IJmuiden), waarop u bijzonderheden over kruisende scheepvaart kunt horen.
 • Blijf zoveel mogelijk weg van de IJ-geul, grote zeevaart kan alleen daar varen. In- en uitkomende zeevaart kan slechts zeer beperkt manoeuvreren en heeft een grote dode hoek. Houd daar rekening mee.
 • Blijf niet ‘hangen’ voor de pieren.
 • Strijk de zeilen in de havenkom (niet buiten) en niet in de lichtenlijn. De lichtenlijn (100,5 graden) is belangrijk voor zeeschepen, daarbuiten is het breed en diep genoeg.
 • In de Buitenhaven splitst het vaarwater zich bij boei NK1-ZK2: het Noorderkanaal naar de Noordersluis en het Zuiderkanaal richting Zuidersluis, Middensluis en Kleine Sluis.
 • Houd stuurboordwal.
 • Het opvaren naar de sluis gaat in de volgorde van groot naar klein (zee-, binnen- en recreatievaart). Raadpleeg bij twijfel de sluisdienst op marifoonkanaal 22. Zeehaven IJmuiden is bereikbaar via marifoonkanaal 12.
 • De Vissershaven, Haringhaven en IJmondhaven zijn niet voor jachten bestemd.
 • Vanaf zee komend meldt de scheepvaart zich bij de verkeersdienst IJmuiden Haven op marifoonkanaal 61.

Recreatievaart volgt de aanlooproute (Zuiderkanaal) naar het sluizencomplex ten zuiden van het Forteiland. Melden voor het schutten op marifoonkanaal 22.

Westgaand - richting Noordzee

 • Houd na het verlaten van de Kleine Sluis de stuurboordkant van het Zuiderkanaal. Kijk goed om u heen – ook achterom - en let op de overige vaart van en naar het sluizencomplex.
 • Steek haaks over; na het Forteiland naar de Seaport Marina of de stuurboordwal van de Buitenhaven.
 • Uitvarende recreatievaart met bestemming Engeland wordt aangeraden om ten zuiden van TSS IJmuiden West Inner, TSS IJmuiden West Outer, IJgeul Approach Area met bijbehorend ankergebied langs te varen.

Zie ook: Kaart 1801, Wateralmanak 2, IJmuiden (onder de ‘Y’).

No items found.