1.22 Dordtsche Kil – Hollandsch Diep

Waar: van het Eiland van Dordrecht tot de Volkerkaksluizen/Haringvliet.
Het Hollandsch Diep is zeer ruim vaarwater met drukke beroepsvaart tussen de Nieuwe Merwede/Amer en de Volkeraksluizen/Haringvliet. Ten westen van de Moerdijkbrug is de splitsing met de Dordtse Kil.
De oversteek Hollandsch Diep – Dordtse Kil is lastig: breed vaarwater, veel binnenvaart- en zeeschepen en dikwijls hoge golven bij zuidwesten wind vanaf windkracht 4.

  • Let op: de zee- en binnenvaartschepen varen hard en zijn snel bij u.

De recreatiebetonning (van april t/m oktober) ligt op 2 meter. De betonning voor het hoofdvaarwater ligt op een diepte van 5,50 meter.

Het oostelijk deel van het Hollandsch Diep is van en naar de Moerdijkbruggen aangewezen als nevenwater ten opzichte van het hoofdvaarwater Dordtse Kil - Hollandsch Diep westelijk deel (Dordtse Kil – Volkeraksluizen).
Kleine schepen die vanuit het oosten onder de Moerdijkbruggen door komen, moeten wijken voor grote schepen vanuit de Dordtse Kil richting Volkeraksluizen of vice verse. In het algemeen wijken kleine schepen voor grote schepen en mogen schepen pas een nevenvaarwater in- of uitvaren als dit veilig en zonder gevaar kan gebeuren.

  • Let goed op, kijk regelmatig achterom en luister de marifoon uit op kanaal 10.
  • Houd rekening met de grote snelheid van de beroepsvaart.

Zeehaven Moerdijk
Een extra lastige factor is de zeevaart van en naar het zeehavengebied Moerdijk aan het Zuid Hollandsch Diep. De zeevaartgeul, Oversteek genoemd, loopt vanaf het Zuid Hollandsch Diep naar de Dordtse Kil en is niet met het oog te herkennen. Diepstekende zeevaart houdt de lichtenlijn aan. De lichtenlijn bestaat uit twee knipperende witte lichten onder elkaar op de oevers van de Dordtse Kil en het Zuid Hollandsch Diep. Geulgebonden zeevaart is te herkennen aan zwarte cilinder (dagteken) en drie rode, rondom schijnende lichten onder elkaar (nachtteken).

Richting Willemstad
Komend vanaf de Dordtse Kil of vanaf de Moerdijkbruggen en varend richting Willemstad (westelijke richting), moet de recreatievaart zoveel mogelijk gebruikmaken van het door recreatiebetonning gemarkeerde vaarwater. Hier mogen zeilboten ook laveren. In het betonde hoofdvaarwater is dat niet toegestaan.
Voor de vaarweg ten zuiden van de Sassenplaat – het Zuid Hollandsch Diep – geldt voor de watersport een vaarverbod, met uitzondering van de route naar de Roode Vaart. Voor alle schepen geldt een verbod om aan de westzijde van het Zuid Hollandsch Diep in of uit te varen.

Recreatiegeulen bij waterkruising Moerdijk in gebruik
De waterkruising Hollandsch Diep – Dordtsche Kil is een drukbevaren gebied. Er is daar veel (grote) beroepsvaart en in het recreatieseizoen veel pleziervaart. Een aanvaring kan grote gevolgen hebben, mede vanwege de aard van de beroepsvaart (veel gevaarlijke ladingen) en het industriegebied Moerdijk. Om de risico’s te beperken, maakt Rijkswaterstaat deze kruising nu extra veilig. Een deel van de maatregelen om de waterkruising Hollandsch Diep – Dordtsche Kil veiliger te maken is reeds uitgevoerd. Zo zijn aparte recreatiegeulen aangelegd voor de pleziervaart en kleine beroepsschepen. Klik hier voor meer informatie. 


 


Zie ook: Wateralmanak 2, Hollandsch Diep.


 

1.22 Dordtsche Kil – Hollandsch Diep

Knooppunt 1.22 Dordtsche Kil – Hollandsch Diep


Knooppunten

Een vaarwegknooppunt is een drukke locatie op de vaarweg waar sprake kan zijn van een verkeersonveilige situatie. Aan de hand van de aangegeven routes op de kaarten kun je zien hoe je deze knooppunten op een veilige en vlotte manier kunt passeren. De kaarten zijn een aanvulling op de officiële waterkaarten. Ze zijn dus niet bedoeld om op te navigeren.

Lees meer op de pagina Knooppunten.

© 2017 Varen doe je Samen!  |  Disclaimer