3.2 Houkesleat – Snitser Mar

Waar: de Houkesleat is de verbinding tussen de stad Sneek en het Snitser Mar.
In de vaarweg naar Sneek, Houkesleat, ligt ook het Houkesleat-aquaduct.

 • Houd rekening met beroepsvaart van en naar industrieterrein ‘It Ges’ en de twee industriehavens aan de Houkesleat.
 • De kruising (Krûswetter) is overzichtelijk, maar zorg dat uitvarende schepen u wel zien als u vanaf het Prinses

Margrietkanaal de Houkesleat in vaart. Vanuit de Houkesleat richting Snitser Mar moet u het Prinses Margrietkanaal haaks over te steken. Let op kruisende scheepvaart!

Snitser Mar

 • In juli en augustus zorgen zeilevenementen voor extreme drukte op en rond het water.
 • Aan de noordkant van het Snitser Mar komt u bij de (keer)sluis van Terherne.
 • Houd de laatste 100 meter voor de sluis op het Snitser Mar de betonning aan, het is hier aan beide zijden ondiep. De sluis
  staat bijna altijd open.
 • Aan de noordkant van de sluis ligt het dorp Terherne. Tussen het dorp en de sluis moet u ook goed de betonning aanhouden.

Containerschepen
Er zijn een containerlijndiensten en er is ook veel bulktransport, met schepen van 110 meter lengte.

 • Houd dus rekening met deze grote schepen die het Prinses Margrietkanaal vanaf de noordoostzijde van sluis Terherne
  verlaten en meteen stuurboord uit gaan richting Heerenveen. Na passage van de Nije Sânsleatbrége (Zandslootbrug) buigen
  de schepen af naar Heerenveen via de Meinesloot, het Deel en het Nieuwe Heerenveense Kanaal.
 • Geladen schepen varen niet snel. Voorbijlopen is echter niet raadzaam, in verband met zuiging en de kans om uit het roer te
  lopen.

Zie ook: Wateralmanak 2, Sneek en Snitser Mar.


 


Knooppunten

Een vaarwegknooppunt is een drukke locatie op de vaarweg waar sprake kan zijn van een verkeersonveilige situatie. Aan de hand van de aangegeven routes op de kaarten kun je zien hoe je deze knooppunten op een veilige en vlotte manier kunt passeren. De kaarten zijn een aanvulling op de officiële waterkaarten. Ze zijn dus niet bedoeld om op te navigeren.

Lees meer op de pagina Knooppunten.

© 2017 Varen doe je Samen!  |  Disclaimer