3.7 Harlingen

Waar: noordwest Friesland, aan de Waddenzee.

Vanuit Franeker bereikt u Harlingen via het Van Harinxmakanaal. Bij de Koningsbrug wordt een aquaduct gebouwd, dat in2017 klaar is. De brug blijft beschikbaar voor plaatselijk verkeer.
Na de Koningsbrug kunt u:

 • bakboord aanhouden richting het centrum;
 • rechtdoor richting de Tsjerk Hiddessluizen (marifoonkanaal 22).

De sluizen worden in het recreatieseizoen door de weeks bediend van 06.00 tot 22.00 uur.
Op zaterdag van 06.00 tot 20.00 uur en zondags van 09.00 tot 20.00 uur.

 • Let op: volg de aanwijzingen op van de sluiswachter als de beroeps- en recreatievaart gelijktijdig worden geschut.

Havens
De buitenhaven van Harlingen is een druk knooppunt: een handels- en industriehaven, visserijhaven, veerhaven en
recreatiehaven. Ze sluiten op elkaar aan zonder scherpe grenzen.

 • Let goed op, kijk regelmatig achterom en luister goed uit de marifoon uit.
 • Houd stuurboordwal en vaar een duidelijke koers.
 • Geef andere schepen de ruimte.
 • Blijf uit de dode hoek van schepen.
 • Let op de stroming in relatie tot het getij.

Tsjerk Hiddessluizen
Als de sluizen spuien branden de spuiseinen, drie rode lichten in een driehoek.

 • Houd rekening met de stroming.
 • Houd ruim afstand tot de brug als u op bediening wacht.
 • Let bij het in- en uitvaren van de sluis goed op een zeer sterke afstroming.
 • Schut u van binnen naar buiten, maak dan eerst achter vast, in verband met stroming.

Havens
Na de sluis kunt u via de Nieuwe Voorhaven en de Voorhaven richting de Waddenzee (stuurboord aanhouden) of richting het
centrum (bakboord aanhouden). De uitvaart vanuit de Voorhaven is onoverzichtelijk. Vaar de haveningang goed open.

Bij vertrek van grote geulgebonden schepen kan de havenmond voor een korte periode worden gestremd. Dit geeft de
bedienpost in het havenkantoor aan met tweede roden lichten onder elkaar, zowel overdag als ’s nachts. Eventuele aanwijzingen
worden gegeven op marifoonkanaal 11.

De veerboten van en naar Vlieland en Terschelling varen in de zomer ten minste drie maal per dag. Vanuit Harlingen varen ook
veel charterschepen en vissersschepen.

 • Houd dus rekening met deze scheepvaart.

Zie ook: Wateralmanak, Harlingen en www.fryslân.nl

 


Knooppunten

Een vaarwegknooppunt is een drukke locatie op de vaarweg waar sprake kan zijn van een verkeersonveilige situatie. Aan de hand van de aangegeven routes op de kaarten kun je zien hoe je deze knooppunten op een veilige en vlotte manier kunt passeren. De kaarten zijn een aanvulling op de officiële waterkaarten. Ze zijn dus niet bedoeld om op te navigeren.

Lees meer op de pagina Knooppunten.

© 2017 Varen doe je Samen!  |  Disclaimer