Tekens of verlichting bij het spuien

publicatie:
19
-
09
-
2018
Nabij een normale schutsluis, kan er ook een mogelijke “spuisluis” aanwezig zijn, ook wel keersluis of uitwateringssluis genoemd. Naast de normale verlichting bij een sluis, die aangeeft of deze bediend wordt, of je in mag varen of juist niet, kan je dus ook verlichting vinden die aangeeft of er gespuid (doorgespoeld) wordt.

Nabij een normale schutsluis, kan er ook een mogelijke “spuisluis” aanwezig zijn, ook wel keersluis of uitwateringssluis genoemd. Naast de normale verlichting bij een sluis, die aangeeft of deze bediend wordt, of je in mag varen of juist niet, kan je dus ook verlichting vinden die aangeeft of er gespuid (doorgespoeld) wordt. Deze verlichting of tekens zijn niet overal aanwezig. In sommige gevallen kan er in plaats van deze verlichting ook een vlag of bord worden getoond.

Sluizen

Een sluis is gebouwd om hoogteverschil op het water, dat ontstaat door hoogteverschillen in het landschap, te overbruggen. Om het waterpeil op dezelfde hoogte te krijgen in de sluisbak, wordt er altijd, afhankelijk of je omhoog of naar beneden moet, water ingelaten, of juist uitgelaten. Bij sommige sluizen is naast/nabij de sluis ook spuiwerk aanwezig, om de waterstanden mede te reguleren. Een extra functie die veel spuisluizen in steden hebben is het doorspoelen van een haven of gracht. In verschillende dijken in de Delta komen ook spuisluizen voor, vooral voor de uitlaat van overtollig water.

Verlichting bij spuien

Het spuien of inlaten wordt meestal aangegeven met een drietal rode lichten in een driehoek. 

De betekenis van de verlichting:

  1. Er wordt water ingelaten: Drie rode lampen in een driehoek met de punt naar beneden. Er ontstaat een stroming naar het spuiwerk toe, je wordt dus naar het spuiwerk gezogen. 
  1. Er wordt gespuid: Drie rode lampen in een driehoek met de punt naar boven. Er ontstaat een stroming van het spuiwerk af. Je wordt achteruit geduwd. 
  1. Drie rode lampen op een rij: Er wordt weldra ingelaten of gespuid. De lichten waarschuwen voor de stroming die het uitstromen of instromen van het water van het spuiwerk veroorzaakt. De stroming kan dus naar het spuiwerk toe of van het spuiwerk af gaan. Bekijk ook de brochure ‘Vlot en veilig door brug en sluis’ met meer tips over het veilig passeren van een sluis. 


Goede, veilige vaart!