3.8 Sluis Gaarkeuken

Waar: Ten zuiden van Grijpskerk, aan het Van Starkenborghkanaal in de provincie Groningen.
De schutsluis in Gaarkeuken (marifoonkanaal 18) vormt de scheiding van de Friese boezem (NAP - 0,52 m) en de boezem van Electra (Van Starkenborghkanaal NAP – 0,93 m).

Aan de westzijde van de sluis is aan de zuidoever een ligplaats voor beroepsvaart met gevaarlijke stoffen (een kegelplaats). Houd hier rekening mee.

Tussen Gaarkeuken en Zuidhorn liggen aan bakboord de afslagen naar Grijpskerk (tussen kmr 20 en 19) en Niezijl (tussen kmr 18 en 17). Door de verhoogde weg langs het kanaal hebt u, varend op het Van Starkenborghkanaal, geen goed overzicht en is eventueel uitvarende recreatievaart moeilijk te zien.

Vlak voor Zuidhorn bevindt zich tussen kmr 17 en 16 de zeer onoverzichtelijke afslag naar het Hoendiep en het Leekstermeer.

Direct na de afslag ligt de Ga-brug, een automatische brug. Het bedieningsproces wordt vanzelf in werking gesteld door naar de brug toe te varen. Er is een wachtplaats aan stuurboordwal voor de brug.

 • Leg uw schip goed vast, de voorbijvarende beroepsvaart veroorzaakt sterke zuiging.
  Vanaf de andere kant werkt de bediening anders: u stelt die in werking met een druk op de knop.
 • Let goed op, kijk regelmatig achterom en goed op de marifoon uit.
 • Houd stuurboordwal en vaar een duidelijke koers.
 • Geef andere schepen de ruimte.
 • Blijf uit de dode hoek van schepen.
 • Neem de tijd voordat u het Van Starkenborghkanaal op vaart.
 • Zet eventueel een uitkijk voorop.

Zie ook: Wateralmanak, Starkenborghkanaal, Van.


Het Van Starkenborghkanaal

Waar: Van Stroobos tot de Oostersluis bij Groningen.
Het Van Starkenborghkanaal in de provincie Groningen verbindt het Prinses Margrietkanaal met het Eemskanaal. Het is
onderdeel van de vaarroute Lemmer-Delfzijl.
Het kanaal heeft twee sluizen: sluis Gaarkeuken en de Oostersluis.

Van de volgende knooppunten maakt de recreatievaart veel gebruik:

Afslag naar het Hoendiep (tussen kmr 16 en 17).

 • Kruispunt met het Aduarderdiep (kmr 9).
 • Kruispunt met het Reitdiep (kmr 7).

Komend vanuit Groningen ziet u aan bakboord de Dorkwerdersluis (marifoonkanaal 85) met een gemaal ernaast. Er is een
wachtplaats aan stuurboordwal voor de brug.

 • Leg uw schip goed vast, de voorbijvarende beroepsvaart veroorzaakt sterke zuiging.

Tegenover de Dorkwerdersluis gaat het Reitdiep door richting het Lauwersmar.
U passeert eerst de Platvoetbrug (marifoonkanaal 84).

 • Afslag naar het Boterdiep (kmr 4).
 • Oostersluis (marifoonkanaal 20).
 • Afslag naar het Eemskanaal (kruispunt bij de Groninger Motorbootclub en de Hunzehaven).
 • Rechtdoor naar het Winschoterdiep (kruispunt bij de Groninger Motorbootclub en de Hunzehaven).

Bij de sluizen zijn wachtplaatsen voor de pleziervaart. Volg de aanwijzing op het bord ‘P sport’. Bij de wachtplaats staat een
praatpaal waar u contact kunt opnemen met het personeel van de Oostersluis. Het sluispersoneel geeft via een omroepinstallatie
aanwijzingen.

De bruggen over het Van Starkenborghkanaal in Zuidhorn, Aduard en Dorkwerd worden op afstand bediend vanuit de
bedieningspost op de Gaarkeukensluis (marifoonkanaal 86).

Zie ook: Wateralmanak 2, Starkenborghkanaal, Van,
en Folder uit ‘Bedieningstijden bruggen en sluizen recreatievaart’ op www.provinciegroningen.nl 


Knooppunten

Een vaarwegknooppunt is een drukke locatie op de vaarweg waar sprake kan zijn van een verkeersonveilige situatie. Aan de hand van de aangegeven routes op de kaarten kun je zien hoe je deze knooppunten op een veilige en vlotte manier kunt passeren. De kaarten zijn een aanvulling op de officiële waterkaarten. Ze zijn dus niet bedoeld om op te navigeren.

Lees meer op de pagina Knooppunten.

© 2017 Varen doe je Samen!  |  Disclaimer