Veilig varen met het vaarbewijs

Om je voor te bereiden op het komende vaarseizoen is de winterperiode een mooie gelegenheid om je vaarbewijs te behalen. Je moet een Klein Vaarbewijs hebben als je gaat varen met een schip vanaf 15 meter lengte óf een vaarsnelheid kan halen van meer dan 20 km/uur. Ook voor het varen met een waterscooter, jetski, rubberboot of motorboot korter dan 15 meter die harder kan dan 20 km/u heb je een Vaarbewijs nodig. 

Als je een kleinere of langzamere boot bestuurt, volg dan een cursus. ‘Varen doe je samen!’ raadt iedere watersporter sterk aan zich te verdiepen in de theorie en de reglementen. 

Er zijn 2 niveaus van het vaarbewijs:

  • Klein Vaarbewijs I (VBI): 
    voor het varen op rivieren, kanalen en meren, inclusief Gouwzee en Randmeren. Maar niet op Westerschelde, Oosterschelde, IJsselmeer, Markermeer, IJmeer, Waddenzee, Eems en Dollard.
  • Klein Vaarbewijs II (VB2): 
    voor het varen op alle binnenwateren, dus inclusief Westerschelde, Oosterschelde, IJsselmeer, Markermeer, IJmeer, Waddenzee, Eems en Dollard.

Voor het varen op de Noordzee is geen vaarbewijs nodig, wel voor de zeehavens. 

Het vaarbewijs is ook nuttig als je een schip vaart, waarvoor geen vaarbewijsplicht geldt. Dan heb je voldoende basiskennis van de reglementen, wetten en veiligheidsmaatregelen. Dat is wel zo veilig. Stichting Vamex (Vaarbewijs- en Marifoonexamens) adviseert daarom altijd een examen Klein Vaarbewijs I te doen, ook als je niet onder de vaarbewijsplicht valt. 

Met tal van watersportcursussen kun je je kennis en ervaring bijspijkeren. Zoals ‘Tochtplanning’, ‘Theoretische Kustnavigatie’ of praktijkcursussen als ‘Manoeuvreren op de motor’ of ‘Wadvaren’. De meeste watersportcursussen, voor zowel zeil- als motorboot, volgen het diplomasysteem van de Commissie Watersport Opleidingen (CWO). Op cwo.nl vind je een overzicht van cursussen en vaarscholen. Er zijn CWO zeilopleidingen en CWO motorbootopleidingen. 

Een jacht mag alleen varen als het wordt bestuurd door een ‘daartoe bekwaam persoon’. Dit staat in het BPR. En er staan nog extra eisen in waaraan deze persoon moet voldoen. Een schipper moet goed in de rondte kunnen kijken en hij moet geluidsseinen kunnen horen. Dit staat in artikel 1.09, lid 3 van het BPR. Het varen met een dichtgebouwde kuip met beslagen ramen is simpelweg verboden. Bekwaamheid en uitzicht rondom zijn dus niet alleen goedbedoelde adviezen, het zijn ook wettelijke bepalingen die voor iedereen gelden. Onafhankelijk van de vaarbewijsplicht. 

Veiligheid voor, tijdens en na het varen is behalve een kwestie van kennis ook een zaak van kunde, van ervaring. Van veel doen! 

Nieuwe Afbakening Klein Vaarbewijs 1 en 2
Aan de hand van het wettelijk vastgestelde examenprogramma stelt de examencommissie een zogenaamde afbakening op. De examencommissie verplicht zich de vragen voor de examens zo op te stellen dat ze altijd passen binnen de grenzen van de afbakening. In de wet is vastgelegd wat de eisen zijn voor het behalen van een Klein Vaarbewijs. Deze eisen zijn op hoofdlijnen en daardoor zou het examen wel erg breed kunnen worden en voor de opleiders en kandidaten lastig om een duidelijke focus te krijgen. Om die focus wel aan te brengen werkt de examencommissie voor het Klein Vaarbewijs daarom met een afbakening. Deze geeft in meer detail aan wat de examenkandidaat geacht wordt te kennen. Onlangs verscheen een aangepaste afbakening op de website van Vamex: https://www.vamex.nl/downloads. Via deze link kun je ook de nieuwe versie van het document struikelblokken voor het Klein Vaarbewijs vinden. Hierin kun je de onderwerpen vinden waar de kandidaten moeite mee hebben tijdens het examen. Met het document over de struikelblokken hoop de commissie u te helpen zich deze onderwerpen eigen te maken en geeft men ook een handreiking aan opleiders en schrijvers van lesmateriaal.

Meer over goed zeemanschap:


 

© 2018 Varen doe je Samen!  |  Disclaimer  |  Privacyverklaring