Brugbediening op afstand – tips en informatie

publicatie:
14
-
05
-
2019
Op veel plekken in Nederland worden bruggen en sluizen op bepaalde trajecten centraal bediend. Ook zijn diverse vaarwegbeheerders op dit moment bezig om sluis- en brugbedieningen te moderniseren en verder te centraliseren.

Op veel plekken in Nederland worden bruggen en sluizen op bepaalde trajecten centraal bediend. Ook zijn diverse vaarwegbeheerders op dit moment bezig om sluis- en brugbedieningen te moderniseren en verder te centraliseren. Bediening op afstand betekent dat bruggen en sluizen niet meer vanuit een bedieningsgebouw op het complex worden bediend, maar vanuit een centrale die meerdere objecten beheert. 

Camera’s zorgen voor zicht op het scheepvaartverkeer en de omgeving. Door het gebruik van camera’s en monitoren heeft de bedienaar bij bediening op afstand meer overzicht en kan hij ‘om de hoek kijken’. De risico’s zijn daarom gelijk aan lokaal bedienen. Ongeval cijfers tonen aan dat het op afstand bedienen niet leidt tot een toename van ongevallen met bruggen en sluizen. Rijkswaterstaat houdt overigens altijd de mogelijkheid om de sluis of brug ook lokaal te kunnen bedienen. De systemen bij de complexen zelf worden hiervoor onderhouden.

Wat is het doel van centrale bediening?

De doelstellingen voor het centraal bedienen van bruggen en sluizen zijn: 

  • Toename van efficiëntie en veiligheid op de vaarweg 
  • Betere afstemming tussen bruggen en sluizen door corridorbediening (‘blauwe golf’)
  • Betere doorstroming op klasse IV-vaarwegen en hoofdvaarwegen
  • Uniforme bediening van alle objecten

Waar moet je als vaarweggebruiker op letten?

Het belangrijkste om te onthouden als vaarweggebruiker is dat de brug/sluiswachter jou moet kunnen zien. Dat wil zeggen dat het belangrijk is dat je binnen het bereik van de camera vaart. Het komt nogal eens voor dat schepen te ver voor de brug gaan liggen wachten, net buiten het bereik van de camera, zodat de brugwachter je niet kan zien. 

Dus, vaar goed op richting de brug en/of leg aan op de daarvoor bestemde wachtsteiger. Communiceer met de centrale via de marifoon als dat nodig is.

(afbeelding: Rijkswaterstaat - klik voor vergroting)

En verder

Hou er verder rekening mee dat je aan blijft sluiten bij de andere schepen om je heen om in een keer tegelijk door brug of sluis te kunnen (corridorbediening of ‘Blauwe golf’). Pas je snelheid aan en probeer bij elkaar in de buurt te blijven. Laat, als recreatievaarder, de beroepsvaart voor gaan, blijf achter hen aanvaren. 

Doe aan reisvoorbereiding. Zoek in de Almanak op of er bijzonderheden zijn op je traject en noteer de marifoonkanalen die er gebruikt worden. Meer informatie vind je in onze brochure ‘Vlot en veilig door brug en sluis’

Ook bij Rijkswaterstaat vind je meer informatie over centrale brug- en sluisbediening.

Goede, veilige vaart!

Foto boven: https://beeldbank.rws.nl, Rijkswaterstaat / Harry van Reeken