Hoe lang is (E10) benzine houdbaar?

publicatie:
10
-
11
-
2023
Een betrouwbare motor kan onveilige situaties voorkomen. Goede brandstof is een belangrijke factor om een motorstoring te voorkomen, maar hoe lang is benzine eigenlijk houdbaar?

In dit artikel focussen we op E10-benzine. Veel buitenboordmotoren, maar ook enkele inboard-motoren draaien namelijk op deze benzine.

Sinds 2019 is de benaming van Euro95 en 98 in heel Europa veranderd naar E10 en E5. Dit verwijst naar de maximale hoeveelheid bijgemengde bio-ethanol. In E10-benzine zit dus maximaal tien procent ethanol bijgemengd.

Is E10 geschikt voor de motor van mijn boot?

Sinds de invoering van de nieuw benzine gaan er verhalen rond dat E10 slecht is voor gebruik in motoren voor boten. De meeste moderne buitenboordmotoren lopen zonder problemen op E10-benzine. Mocht je niet zeker zijn, vraag het dan na bij jouw motorfabrikant.

Voor oudere (tweetakt) motoren kan het hogere ethanol-percentage wel een probleem zijn. Voor deze motoren is het advies om E5-benzine te tanken.

Ontstaat vergomming door ethanol?

Een veel gehoorde klacht is dat er door de toevoeging van ethanol ‘vergomming’ zou kunnen optreden. Volgens fabrikanten komt dit niet door ethanol, maar door de oxidatie van petroleum, wat ook vroeger in benzine zat.

Deze oxidatie kan dus wél leiden tot vergomming wat weer kan leiden tot problemen in de carburator. De snelheid waarmee dit kan gebeuren hangt erg af van temperatuur. Bij elke stijging van de temperatuur met 10 graden, verdubbelt de reactie.

Waar verder op gelet moeten worden bij E10 is dat ethanol vocht/water aantrekt. Dit vermindert de kwaliteit van de benzine en kan leiden tot roestvorming. Een goede ventilatie van je brandstofruimte (waar je tank staat) zal deze condensvorming verminderen.

Hoe lang is E10-benzine houdbaar?

Het advies is om E10 niet te lang in de tank te bewaren. Dit is afhankelijk van meerdere factoren, zoals het weer, de temperatuur en de omgeving. Fabrikanten spreken van een periode van 15 dagen tot enkele maanden waarin de kwaliteit van benzine terugloopt.

Zorg ervoor dat je tank vol is als je lange tijd geen gebruik maakt van je boot, bijvoorbeeld tijdens stalling in de wintermaanden. Een volle tank vermindert ook de kans op condensvorming.

Meer over het voorkomen van motorstoring lees je onze brochure.


Goede veilige vaart!

Foto boven: Wikipedia