Hulp op het water, berging en bergingskosten…Hoe zit dat?

publicatie:
09
-
02
-
2017
Het kan iedereen die vaart overkomen! U hebt averij, bijvoorbeeld motorstoring, mastbreuk, u bent hopeloos vastgelopen of er is een andere onvoorziene omstandigheid waar u niet zelf meer uitkomt op het water. Kortom, u hebt hulp nodig. Hulp op het water kan in zo’n situatie geboden worden door een ander schip, die in het kader van goed zeemanschap hulp verleent. Soms is er geen ander schip in de buurt, of is de hulpvraag te moeilijk voor een andere boot, dan kan er hulp worden gevraagd aan een bergingsmaatschappij, aan de KNRM, de Koninklijke Nederlandse Redding Maatschappij of De Reddingsbrigade Nederland. Als u hulp accepteert op het water, kunnen daar juridische gevolgen aan verbonden zijn. Zo zal een commerciële bergingsmaatschappij u kosten in rekening brengen voor verleende diensten. De KNRM en de Reddingsbrigade zijn vrijwilligersorganisaties die dit kosteloos verzorgen. Door welke partij u geholpen wordt zal niet altijd een vrijwillige keuze zijn. In een noodsituatie accepteert u de eerste gelegenheid op hulp. In het kader van goed zeemanschap en het direct voorkomen van bijvoorbeeld schade, kan dit dan ook de juiste keuze zijn.

Het kan iedereen die vaart overkomen! U hebt averij, bijvoorbeeld motorstoring, mastbreuk, u bent hopeloos vastgelopen of er is een andere onvoorziene omstandigheid waar u niet zelf meer uitkomt op het water. Kortom, u hebt hulp nodig.

Hulp op het water kan in zo’n situatie geboden worden door een ander schip, die in het kader van goed zeemanschap hulp verleent. Soms is er geen ander schip in de buurt, of is de hulpvraag te moeilijk voor een andere boot, dan kan er hulp worden gevraagd aan een bergingsmaatschappij, aan de KNRM, de Koninklijke Nederlandse Redding Maatschappij of De Reddingsbrigade Nederland.

Als u hulp accepteert op het water, kunnen daar juridische gevolgen aan verbonden zijn. Zo zal een commerciële bergingsmaatschappij u kosten in rekening brengen voor verleende diensten. De KNRM en de Reddingsbrigade zijn vrijwilligersorganisaties die dit kosteloos verzorgen.

Door welke partij u geholpen wordt zal niet altijd een vrijwillige keuze zijn. In een noodsituatie accepteert u de eerste gelegenheid op hulp. In het kader van goed zeemanschap en het direct voorkomen van bijvoorbeeld schade, kan dit dan ook de juiste keuze zijn.

We spraken met Janneke Stokroos van de KNRM, met Wiebbe Bonsink van Hebo Maritime Service (Bergingsbedrijf, lid van BLN-Schuttevaer) in Zwartsluis en met René Kamphuis van DOV Verzekeringen over hun werkwijze en ervaringen.
Wiebbe Bonsink van Hebo: “Eigenlijk zijn er twee soorten situaties die wij aantreffen. Of er is sprake van acute nood, dan verlenen wij direct alle hulp die nodig is en die wij kunnen bieden ter voorkoming van schade of verergering van de situatie. Dit is ook in het kader van goed zeemanschap de enige juiste actie. Achteraf gaan wij over de kosten in gesprek met de verzekeraar van de schipper. Of de situatie leent zich voor overleg. Dan gaan wij langszij en bespreken de hulpverlening en het tarief dat wij daarvoor rekenen.”

Janneke Stokroos van de KNRM: “Onze hulpverlening is kosteloos, wij zijn een vrijwilligersorganisatie. De KNRM probeert zo snel mogelijk te handelen maar kan niet altijd als eerste aanwezig zijn. Heeft de KNRM u geholpen, kunt u wel overwegen om donateur te worden. Goed om te weten: de KNRM heeft ook een handige app waarmee u rechtstreeks hulp kunt inroepen.”

Wiebbe Bonsink: “Wij hanteren voor lichte bergingswerkzaamheden vaste tarieven, die bekend zijn bij de meeste verzekeringsmaatschappijen. In de regel komen wij hier heel snel uit met hun, ook omdat zij ons kennen”

Janneke Stokroos: “Commerciële maritieme hulpverleners zijn op zomerse dagen vaak al op het water terwijl de vrijwilligers nog naar het reddingstation rijden. Elke schipper maakt zelf de keuze welke hulp hij of zij accepteert.”

In Nederland is de markt voor het wegslepen/bergen van kleine schepen niet gereguleerd. Vaak gaan bergers en verzekeraars achteraf met elkaar in conclaaf om tot een afspraak over schadevergoeding te komen.

Kunnen commerciële bergers achteraf zomaar elk tarief rekenen? 
Wiebbe: “Dat zou kunnen, maar als een berger hier misbruik van maakt, zal deze berger een probleem krijgen met de verzekeraar. Als dit zich herhaalt, plaatst de verzekeraar het bedrijf op een zwarte lijst”

René Kamphuis van DOV Verzekeringen: “Bij problemen op het water raden wij onze klanten aan eerst ons te bellen indien mogelijk. We begrijpen dat dit in acute situaties niet altijd kan. Als via marifoon kanaal 10 of 16 de hulpdiensten worden aangeroepen, zullen zij de KNRM en de commerciële hulpverleners ter plaatse verzoeken om in actie te komen. Aanvaardt u de hulp van een commerciële hulpverlener? DOV kan zich dan voorstellen dat u er in alle hectiek niet aan denkt om te onderhandelen over de prijs. DOV onderhandelt hierover vervolgens zelf met de hulpverlener.”

Check uw polis:
Onaangenaam wordt het als u niet, of niet goed, verzekerd bent. Dan zal de commerciële berger de rekening bij u neerleggen en kunt u voor hoge kosten komen te staan. Als u dus hulp accepteert op het water is het dus van belang dat u weet of, en hoe u verzekerd bent.

In Nederland bestaat er geen wettelijke verplichting om een bootverzekering voor je boot af te sluiten. Wel wordt in bepaalde situaties een WA-dekking (Wettelijke Aansprakelijkheid) verplicht gesteld door een beheerder of organisatie. Bijvoorbeeld bij wedstrijden, in een jachthaven, een botenstalling of op (een deel van) een vaarwater. Vaar je buiten Nederland, dan bestaat een wettelijke verplichting soms wel.

Toch raden wij alle bootbezitters aan om (ten minste een WA) verzekering te regelen. Daarbij is het verstandig om u goed te verdiepen in de polisvoorwaarden, en of bijvoorbeeld bergingswerkzaamheden, gedekt zijn en hoe hoog uw eigen risico is.

René Kamphuis van DOV Verzekeringen: “DOV vergoedt de kosten van de hulpverlening, als u een WA-casco verzekering heeft. Wel wordt uw eigen risico aangesproken. Bij DOV geldt een eigen risico per schadegeval. De hoogte van het eigen risico kan per polis verschillen. Dit staat op uw polis vermeldt. Heeft u uitsluitend een WA-verzekering? Dan worden de kosten van een commerciële hulpverlener niet vergoed.”

U kunt meer informatie vinden via de volgende links:
www.knrm.nl

www.reddingsbrigade.nl

https://www.verzekeraars.nl/Paginas/Home.aspx

http://www.bln.nl/

No items found.