1.6 Zeesluizen in IJmuiden

publicatie:
31
-
03
-
2016
Het sluizencomplex in IJmuiden bestaat uit vijf sluizen, te weten (van zuid naar noord) de Kleine Sluis (jachtensluis), Zuidersluis, Middensluis, Zeesluis en de Noordersluis. Er is veel scheepvaartverkeer bij IJmuiden.

IJmuiden Aanloop

 • Luister uit op VHF-kanaal 61 (Haven IJmuiden), waarop u bijzonderheden over kruisende scheepvaart kunt horen.
 • Blijf zoveel mogelijk weg van de IJ-geul, grote zeevaart kan alleen daar varen. In- en uitkomende zeevaart kan slechts zeer beperkt manoeuvreren en heeft een grote dode hoek. Houd daar rekening mee.
 • Blijf niet ‘hangen’ voor de pieren.
 • Strijk de zeilen, of ruim voor de pieren (0,5 mijl zuid of noord van de pieren) of in de kom van de zuidpier. Als de zeilen in de kom van de zuidpier worden gestreken blijf dan zuid van de koppen van de pieren (dus ook die van de oude zuidpier). De lichtenlijn (100,5 graden) is belangrijk voor zeeschepen, daarbuiten is het breed en diep genoeg voor recreatievaart en visserij.
 • In de Buitenhaven splitst het vaarwater zich bij boei NK1-ZK2: het Noorderkanaal naar de Noorder- en zeesluis en het Zuiderkanaal richting Kleine Sluis, Zuidersluis en Middensluis.
 • Recreatievaart volgt de aanlooproute (Zuiderkanaal) naar het sluizencomplex ten zuiden van het Forteiland.
 • Het is raadzaam om u te melden voor het schutten op marifoonkanaal 22 waar de informatie over de schutting wordt verstrekt.
 • Houd stuurboordwal
 • In uitzonderlijke gevallen schut recreatievaart mee met binnenvaart in de zuidersluis, houd altijd de lichten in de gaten. Alleen invaren als de lichten groen zijn, ook al vaart de binnenvaart soms door rood.
 • Zeehaven IJmuiden is bereikbaar via marifoonkanaal 12. Melden is alleen noodzakelijk als de bestemming in de zeehavens is gelegen.
 • De IJmondhaven, Haringhaven en Vissershaven zijn niet voor jachten bestemd.

Westgaand - richting Noordzee

 • Houd, na het verlaten van de Kleine Sluis, de stuurboordkant van het Zuiderkanaal. Kijk goed om u heen – ook achterom - en let op de overige vaart van en naar het sluizencomplex.
 • In de Vissershaven aan bakboord is de terminal van de ferry IJmuiden-Newcastle. De ferry komt in de ochtend vanuit Newcastle aan en vertrekt eind van de middag vanuit IJmuiden. In de ochtend keert de ferry voor de vissershaven om achteruit naar binnen te gaan. Houd hier rekening mee.
 • Steek haaks over; na het Forteiland naar de Seaport Marina of de stuurboordwal van de Buitenhaven.
 • Uitvarende recreatievaart met bestemming Engeland wordt aangeraden om ten zuiden van TSS IJmuiden West Inner, TSS IJmuiden West Outer, IJ-geul Approach Area met bijbehorend ankergebied langs

No items found.