2.11 Vlissingen

publicatie:
31
-
03
-
2016

Vlissingen heeft twee haveningangen: naar de Koopmanshaven en de Buitenhaven. In de ingang van de Buitenhaven is aan de westkant de Grote Sluis, naar de Binnenhavens en het Kanaal door Walcheren.

 • Let op: voor zowel de Koopmanshaven als de Buitenhaven staat een sterke stroming.
 • Grote en snelle (zee)schepen varen soms dicht langs de havenmond en maken hoge golven.


 • De Jachthaven Michiel de Ruyter is bereikbaar via de Koopmanshaven en de keersluis.
 • Bij de ingang naar de Michiel de Ruyterhaven ligt een drempel met peilschaal.
 • Als op de oostelijke havendam twee rode lichten branden, is invaren verboden.

Buitenhaven en Binnenhavens

 • De scheepvaart kan hinderlijke golfslag en drukte veroorzaken in de havens.
 • Aan de steigers mag u niet afmeren; er is geen gelegenheid om af te meren voor de sluis.

Voorzorgsgebied Vlissingen

 • Het voorzorgsgebied van Vlissingen is druk met ankerliggers en kruisende vaart.
 • In het voorzorgsgebied is het buiten de ankergebieden verboden te ankeren.
 • Het is een kruispunt van vaarwegen: bij de boei SG-W boei de Sardijngeul; de Songaboei de Wielingen; de boei H-SS de Honte en de Schaar van Spijkerplaat (SS); de boei ARV-VH het Vaarwater langs Hoofdplaat (VH).
 • In het voorzorgsgebied, op de rede van Vlissingen, wisselen zeeschepen van loods. Daarvoor minderen zij vaart en ‘maken lij’: dwars op de wind en golven gaan liggen.
 • Houd rekening met snelle loodsboten bij de Koopmanshaven en de veerboten Vlissingen-Breskens.
 • Doorkruis het voorzorgsgebied pas na zorgvuldige beoordeling van de verkeerssituatie.

Aanbevolen routes recreatievaart
1 Van de Michiel de Ruyterhaven naar de Buitenhaven van Vlissingen en omgekeerd

 • Vaar via de kortste weg tussen de haveningangen, scherp langs de rode boeien RV2-RV4-RV6.
 • Houd rekening met snelle loodsboten bij de Koopmanshaven en de veerboten Vlissingen-Breskens.

2 Aanlopen van Michiel de Ruyterhaven en Buitenhaven Vlissingen vanuit zee (noord)

 • Advies: vaar ‘s nachts niet via de onverlichte Geul van de Walvischstaart (GvW) en Deurloo (DL).
 • Vaar via het Oostgat (OG) en de Sardijngeul (SG) tot de boei SG-W. Houd hier goed de stuurboordzijde aan en vaar niet in het midden van de vaargeul (de scheepvaartroute).
 • Jachten kleiner dan 12 meter moeten in de Sardijngeul en het Oostgat (tussen de parallel van het licht Noorderhoofd en de parallel van het licht Leugenaar) buiten de hoofdvaargeul blijven, voor zover mogelijk.
 • Beoordeel de verkeerssituatie zorgvuldig en vaar dan vanaf de boei SG-W naar de Koopmanshaven of verder, noord van de rode boeien RV2 – RV4 en RV6 naar de Buitenhaven.

3 Komend vanuit zee, zuid- en westelijke richting (langs Zeeuws-Vlaanderen) naar Vlissingen

 • Vaar door de Wielingen (‘s nachts zijn de boeien verlicht) tussen de groene betonning van de Wielingen en de wal aan stuurboord (diepte gemiddeld 8 meter) buiten de hoofvaargeul.
 • Vaar zuid van de Songaboei richting de ARV3, beoordeel de verkeerssituatie zorgvuldig en steek dan bij de boei ARV 3 recht over naar de ingang van de Buitenhaven van Vlissingen.

4 Oversteken vanuit Vlissingen naar Breskens

 • Beoordeel de verkeerssituatie zorgvuldig voor u de vaargeul in het voorzorgsgebied oversteekt.
 • Vaar vanuit de Buitenhaven naar de gele boei ARV3 en van daaruit via de ARV-VH en de boei VH2, VH2A naar Breskens.

Zie ook: www.vts-scheldt.net. Wateralmanak 2, Vlissingen


No items found.