2.5 Oosterschelde, Aanloop Wemeldinge

publicatie:
31
-
03
-
2016

Waar: Zuidoever Oosterschelde, noordkant Zuid-Beveland.
De voorrangssituatie op de Oosterschelde vanaf het Brabantse Vaarwater richting Wemeldinge en het Kanaal door Zuid-Beveland, is aangepast. Dit nieuwe vaarwater heet nu ‘Aanloop Wemeldinge’ (AW) en is hoofdvaarwater ten opzichte van het vaarwater Oosterschelde.

  • Op- en afvaart hier voorrang heeft op de scheepvaart op de Oosterschelde.
  • Let dus bij het kruisen van dit vaarwater goed op en luister uit op marifoonblokkanaal 68.
  • Vaar indien mogelijk achter de beroepsvaart langs (of overleg via de marifoon).
  • Kruis de Aanloop Wemeldinge op ruime afstand van de kanaalmonding.

Het vaarwater is gemarkeerd met twee groene lichtboeien (AW 1 en 3) aan de westzijde en drie rode lichtboeien (AW 2, 4 en 6) en een scheidingston (AW 8 - O 23) aan de oostzijde. De monding van het Kanaal door Zuid-Beveland is gemarkeerd door een groene lichtopstand met groene, spitse kegel aan de westzijde en een rood lichtopstand met een rode stompe cilinder aan de oostzijde. ’s Nachts is de verlichting groen en rood, synchroon brandend (iso 4 sec.).

Verkeerspost Wemeldinge
Aan de oostzijde van de kanaalingang staat de verkeerspost Wemeldinge, het centrale aanspreek- en meldpunt van Rijkswaterstaat Zee en Delta. Deze verkeerspost is continu bemand en zendt ieder uur + 15 minuten een scheepvaartbericht uit met de actuele wind- en getijgegevens en de windverwachting van de komende periode.

Het scheepvaartverkeer op de hoofdtransportas tussen de Krammersluizen en Hansweert wordt permanent in de gaten gehouden met behulp van radaropstellingen. Als u problemen hebt of vragen over de navigatie, dan kunt u altijd via marifoonkanaal 68 de verkeerspost Wemeldinge oproepen. U kunt ook rechtstreeks een verkeersafspraak maken met een ander vaartuig. De verkeerspost Wemeldinge is tevens bereikbaar op: 088 - 7974801.
In het beheergebied van de verkeerspost Wemeldinge varen drie patrouillevaartuigen van Rijkswaterstaat.

Vanaf de Oosterschelde naar de Westerschelde of Noordzee kan via:

  • het Kanaal door Zuid-Beveland;
  • het Veerse Meer (Zandkreeksluis);
  • het Kanaal door Walcheren;
  • de Roompotsluis bij de Stormvloedkering Oosterschelde. Let op: de maximale doorvaarthoogte van de vaste brug is NAP + 19,6 m.

Jachthaven Wemeldinge

  • Houd bij de jachthaven Wemeldinge rekening houden met een sterke dwarsstroming, veroorzaakt door het getij.
  • Richting een oostelijke bestemming (bijv. Yerseke of Tholen): kruis dan het hoofdvaarwater ten Westen van de lichtboeien AW3 en AW4.  (Let op! pas ook de lijn op het kaartje aan. Deze loopt nu nog ten Oosten)

Zie ook: Wateralmanak 2, Wemeldinge

No items found.