2.6 Kanaal door Zuid-Beveland

publicatie:
31
-
03
-
2016

Waar: noord-zuid verbinding tussen Oosterschelde en Westerschelde.
Het Kanaal door Zuid-Beveland is 9 km lang en circa 200 m breed.
Het is een belangrijke scheepvaartverbinding tussen Nederland en België.

Over het kanaal liggen drie op afstand bediende bruggen: de Postbrug bij Wemeldinge en de twee Vlakebruggen nabij Hansweert. Doorvaarthoogte: 10,50 m ten opzichte van NAP.
Aanvraag brugopening: via marifoonkanaal 22 (roepnaam: sluizen Hansweert).
Aan de oostzijde van het kanaal liggen drijvende wachtsteigers voor de recreatievaart.

  • Houd goed stuurboord in verband met intensieve scheepvaart. Op het Kanaal door Zuid-Beveland zijn kleine schepen - conform artikel 9.04 BPR - verplicht zoveel mogelijk aan de stuurboordzijde van het vaarwater te varen.
  • Steek pas over naar de brugopening als dit veilig kan gebeuren.

Vanaf het kanaal bij Wemeldinge naar het westen, richting Goese Sas en Veerse Meer:

  • Vaar eerst rechtdoor richting de boei AW8-O23.
  • Verleg na deze boei de koers over bakboord en volgt de rode tonnen AW4 en 6.
  • Steek bij boei BV 24 de Aanloop Wemeldinge over richting BV23-O20 en vervolg uw koers.

Een alternatieve route vanaf de Oosterschelde naar Vlissingen, de Westerschelde en de Noordzee loopt via de Zandkreeksluis, het Veerse Meer en het Kanaal door Walcheren.
Zo vermijdt u het Kanaal door Zuid-Beveland, de sluis bij Hansweert en een groot deel van de Westerschelde.

Zie ook: Wateralmanak 2, Kanaal door Zuid-Beveland.


No items found.