3.5 Leeuwarden

publicatie:
31
-
03
-
2016

Waar: Langdeel en het Van Harinxmakanaal (VHK)

Alternatieve routes recreatievaart Leeuwarden-Dokkum-Lauwersmeer-Harlingen

 • Staande mast: via VHK-Ferbinningskanaal (1). 
 • Schepen lager dan 2.30 mtr. met diepgang van 1.20 mtr.: via Kruising Langdeel-Alddeel (4)

Knooppunten:

 1. VHK – Ferbiningskanaal richting centrum Leeuwarden/Staandemast route 
 2. VHK – Swette haven – De Swette (Sneek) 
 3. VHK – Nauwe Greuns/Froskepôle 
 4. Kruising Langdeel – Alddeel (Oostkant Froskepôle) 
 5. Kruising Langdeel – Himpenser Wielen 


Voor alle situaties geldt: 

 • Uitluisteren op marifoonkanaal 10 (intensieve beroepsvaart)
 • Houd stuurboordwal
 • Let op de beroepsvaart: 
 • houd voldoende afstand 
 • geef ruimte
 • Kijk goed achterom
 • Steek haaks over

 Bruggen

Over het VHK liggen beweegbare bruggen (maximale onderdoorvaarthoogte 5.20 mrt. bij streefpeil)

 • Harinxmabrug, marifoonkanaal 18
 • De HRMK spoorbrug, marifoonkanaal 20
 • De HRM103 spoorbrug, marifoonkanaal 22

 

Vaaradvies 

1 VHK – Ferbiningskanaal richting centrum Leeuwarden/Staande mast route 

• Let goed op vaarverkeer vanuit Leeuwarden 

• Let goed op beroepsvaart bij het oversteken van het VHK richting centrum Leeuwarden 

2 VHK – Swettehaven – De Swette (Middelseerûte) 

• Let goed op uit- en invarend beroepsvaart bij de Swettehaven 

• Let goed op beroepsvaart bij het oversteken van het VHK richting De Swette(Middelseerûte) 

3 VHK – Wide Greuns/Froskepôle – Nauwe Greuns 

• Let goed op beroepsvaart bij het oversteken 

o richting Wide Greuns/Froskepôle 

o richting VHK/Nauwe Greuns 

4 Kruising Langdeel – Alddeel (Oostkant Froskepôle) 

• Let goed op beroepsvaart bij het uitvaren van het Alddeel richting Langdeel 

5 Kruising Langdeel – Himpenser Wielen>Staande mast route Grou/Leeuwarden 

• Let goed op beroepsvaart uit beide richtingen bij het uitvaren van de Himpenser Wielen op het Langdeel 

 

Zie ook: Wateralmanak 2, Leeuwarden.

Bekijk ook de brochure 'Watersport in Fryslân - Tips voor varen op het Friese water'. Ook verkrijgbaar in het Engels en Duits

No items found.