3.7 Harlingen

publicatie:
31
-
03
-
2016

Waar: Noordwest Fryslân, aan de Waddenzee

Tsjerk Hiddessluizen (TH-sluizen), marifoonkanaal 22

Buitenhavens Harlingen, marifoonkanaal 11 

 • Industriehaven, 
 • Visserijhaven, 
 • Willemshaven, 
 • Veerhaven, 
 • Recreatiehaven (Noorder- en Zuiderhaven

Jachthavens

 • Binnen: Jachthaven H.W.S.V nabij de TH-sluis
 • Buiten: Jachthavens "De Noorderhaven” en “Zuiderhaven” (marifoonkanaal 11)

 

Voor alle situaties geldt:

 • Let goed op
 • Kijk regelmatig achterom
 • Luister marifoon uit
 • Houd stuurboordwal, tenzij anders aangegeven
 • Vaar duidelijke koers
 • Blijf uit de dode hoek
 • Let op getijde stroming

Let op: als de Tsjerk HiddeS- sluizen afstromen (spuien naar het Wad) dan branden de spuiseinen: drie rode lichten in een driehoek met de punt omhoog. Lees meer over tekens of verlichting bij het spuien.

A. Harlingen vanaf het Van Harinxmakanaal (VHK)

1. TH-sluizen 

 • Luister marifoonkanaal 22 uit 
 • Houd de scheepvaart verkeersseinen in de gaten
 • Volg de aanwijzingen op van de sluiswachter 
 • De bakboord-sluis is voor de recreatievaart, tenzij anders wordt aangegeven door de sluiswachter
 •  Houd rekening met stroming in de sluis (uitwisseling van zoet en zout)
   -  maak eerst achter vast
 • Wacht bij het uitvaren tot de brug is bediend en als brugopening niet nodig is: tot het hoogte licht brand
 • Wacht bij het uitvaren op het hoogte licht, wanneer brugopening niet nodig is
 • Let goed op bij het uitvaren van de sluis i.v.m. druk scheepvaartverkeer

 

2. Na de sluis richting Waddenzee c.q. centrum Harlingen

Na de sluis vaart u stuurboordwal richting de Waddenzee via de Nieuwe Voorhaven en de Voorhaven. De Voorhaven is onoverzichtelijk.

Let op: als de haven tijdelijk gestremd is branden twee rode lichten op het gebouw van de havendienst. Het is raadzaam om dan even af te meren aan het remmingswerk bij de sluis tot de stremming voorbij is. 

 • Luister marifoonkanaal 11 uit m.b.t. scheepvaartverkeer havens
 • Let goed op bij:
  - aankomende en vertrekkende veerboten aan bakboordzijde
  - scheepvaartverkeer van en naar de industrie-/visserijhaven aan stuurboordzijde
  - scheepvaartverkeer vanuit havens aan bakboordzijde 
  - inkomende en uitvarende veerboten c.q. beroepsvaart/chartervaart bij de havenmond                 

Waddenzee

 • Houd rekening met stroming in verband met het Waddentij
 • Maak gebruik van de alternatieve routes op de Waddenzee richting de eilanden (zie boekje 5a Waddenzee, knpt. 5.3)
 • Buiten de haven op de Waddenzee marifoon op kanaal 10
 • Richting Terschelling en Vlieland vaart u bij de BS4 het blokgebied van de Verkeerscentrale Brandaris in. Hier marifoon uitluisteren op kanaal 2 (geen meldplicht voor recreatievaart)

Centrum Harlingen Noorder- en Zuiderhaven

De havens voor de recreatievaart kunnen worden bereikt na passage van de Sasbrug/Keersluis, marifoonkanaal 11. Bakboord uit na de sluis.


B. Harlingen vanaf de Waddenzee


1. Vanaf de Waddenzee richting centrum Harlingen en de Tsjerk Hiddes-sluizen

Vanaf de Waddenzee vaart u stuurboordwal richting het centrum en de TH-Sluizen. De Voorhaven is onoverzichtelijk.

Let op: als de haven tijdelijk gestremd is branden twee rode lichten op het gebouw van de havendienst. Houd dan de havenmond vrij en blijf buiten op het Wad wachten tot de havenstremmingslichten uit zijn.

 • Luister marifoonkanaal 11 uit m.b.t. scheepvaartverkeer havens
 • Vaar de havenmond vrij en houd rekening met stroming i.v.m. Waddentij
 • Let goed op bij:
  - aankomende en vertrekkende veerboten aan bakboordzijde
  - scheepvaartverkeer van en naar de industrie-/visserijhaven aan bakboordzijde
  - scheepvaartverkeer vanuit havens aan stuurboordzijde 
  - inkomende en uitvarende veerboten c.q. beroepsvaart/chartervaart bij de havenmond   

2. Centrum Harlingen Noorder- en Zuiderhaven

Na de havenmond vaart u stuurboord richting De Noorder- en Zuiderhaven. De havens voor de recreatievaart kunnen worden bereikt na passage van de Sasbrug/Keersluis, marifoonkanaal 11.


3. Tsjerk Hiddes-sluizen (TH-sluizen)

 • Luister marifoonkanaal 22 uit 
 • Houd de scheepvaart verkeersseinen in de gaten
 • Volg de aanwijzingen op van de sluiswachter 
 • De stuurboord-sluis is voor de recreatievaart, tenzij anders wordt aangegeven door de sluiswachter
 • Houd rekening met stroming in de sluis (uitwisseling van zoet en zout)
 • Let goed op bij het uitvaren van de sluis op:
  - uitvarend beroepsvaart
  - uitvarend recreatievaart direct stuurboord vanuit de sluis
  - De HWSV jachthaven ligt direct na de sluis stuurboord uit

 Zie ook: Wateralmanak, Harlingen en www.fryslân.nl

Bekijk ook de brochure 'Watersport in Fryslân - Tips voor varen op het Friese water'. Ook verkrijgbaar in het Engels en Duits

No items found.