4.13 Sluis Weurt

publicatie:
31
-
03
-
2016

Waar: Aan de westkant van Nijmegen ligt de sluis Weurt in het Maas-Waalkanaal.

Even ten noorden van sluis Weurt (marifoonkanaal 18) komt het Maas-Waalkanaal uit in de Waal (het vaarwegdeel Waal kilometerraai 888 t/m 883 Weurt-Nijmegen). Bij de monding van Maas-Waalkanaal staat de Verkeerspost Nijmegen (marifoonkanaal 4, roepnaam: sector Nijmegen).
Opvaart richting de sluis moet de invaart ruim nemen in verband met de stroming, dus niet pal langs het groene licht.

Vanaf het Maas-Waalkanaal de Waal op in oostelijke richting (opvarende koers).

 • Steek over naar de recreatiegeul aan de rechteroever.
 • Neem voorbij de verkeersbrug weer de linkeroever.
 • Let goed op dat de stroom uw schip niet naar het midden drukt.
 • Pas op: beroepsvaart in de afvaart van de Waal vaart soms dicht onder de verkeerde wal (=bakboordwal met blauwe bord).
 • Grote oplettendheid is hier vereist.
 • Kijk goed om u heen, ook achterom.
 • Luister de marifoon uit op marifoonkanaal 4 (Verkeerspost Nijmegen).
 • Vaar een duidelijke koers, zodat andere schippers snappen wat u gaat doen.

Recreatievaargeulen
In de bochten van de Waal tussen Nijmegen en de Pannerdensche Kop zijn recreatievaargeulen aangelegd. Achter de
hoofdbetonning ligt recreatiebetonning aangebracht. De aanvullende vaargeulen zijn 20 meter breed en 2 meter diep. De
recreatiegeulen op de Waal liggen tussen kilometerraaien 867.000 en 885.500 en ze scheiden hier grote en kleine schepen.

Wel of niet oversteken
Het traject van Nijmegen (dus bovenstrooms) tot Pannerdensche Kop: als de vaarweg vrij is van grote schepen, dan kunt beter
oversteken naar de rechteroever.

 • Kijk goed om u heen, ook achterom en houd rekening met de hoge snelheid van de afvaart.

In de bocht van Nijmegen is de geul geschikt voor zowel op- als afvaart.

 • Opvarend kunt u hier oversteken naar de noordelijke oever.
 • Bovenstrooms van de verkeersbrug volgt u weer naar de zuidelijke oever.
 • Maak opvarend in de binnenbochten gebruik van de recreatievaargeul door tussen de groene hoofdbetonning en de groenwit
  horizontaal gestreepte betonning te varen.
 • Maak afvarend in de binnenbochten gebruik van de recreatievaargeul door tussen de rode hoofdbetonning en de rood-wit
  gestreepte betonning te varen.

De recreatievaargeul wordt afhankelijk van de rivierwaterstand gemarkeerd in het recreatieseizoen.
Het is verboden en niet mogelijk ten noorden van de brugpijlers langs te varen.

Let op: buiten het aangewezen gebied liggen ook rood/wit of groen/wit gestreepte tonnen. Dit zijn obstakeltonnen, die vaak in
de lijn liggen van afgebroken kribbakens!

 • Houd voldoende afstand tot deze markering, omdat de tonnen een gevaar (krib) aangeven.
 • Grote oplettendheid is hier vereist, kijk goed om u heen, ook achterom.
 • Luister de marifoon uit op marifoonkanaal 4 (Verkeerspost Nijmegen) of 5 (Sector Millingen, kilometerraaien 865.000 –
  881.500). De communicatie van de schepen en de verkeerspost is informatief.
 • Vaar een duidelijke koers, zodat andere schippers snappen wat u gaat doen.
 • Let in de recreatievaargeul bij Nijmegen op tegenliggers. Deze kunnen, afhankelijk van uw positie in de vaargeul, tijdelijk
  niet zichtbaar zijn achter de brugpijlers.

Tips voor beroepsvaart

 • Als u met een blauw bord vaart, laat dan ter hoogte van de brugpijlers in Nijmegen ruimte aan de recreatievaart, zodat die
  voldoende aan stuurboordzijde van de recreatievaargeul kan varen.
 • Vermijd als beroepsvaart het varen in de recreatievaargeulen! Geef elkaar de ruimte.

Zie ook: Wateralmanak 1, hoofdstuk ‘Rivieren’. Wateralmanak 2, Waal.


No items found.