4.19 Zutphen, ingang Twentekanalen en sluis Eefde

publicatie:
31
-
03
-
2016

Waar: west en noord van Zutphen.
Bij Zutphen kruisen een spoorlijn en de naastgelegen weg de Geldersche IJssel.
De bediening is afhankelijk van de (mast)hoogte en de waterstand.

  • Controleer voor de doorvaarthoogte de peilschaal bij de hefbrug of neem contact op met de brugwachter van brug Zutphen (marifoonkanaal 22).
  • In de regel heeft de afvaart voorrang op de opvaart, uitzonderingen daargelaten.
  • Volg de aanwijzingen van de brugwachter op.
  • De hoogteschalen van de brug in Zutphen met voorwaarschuwing staan bij kilometerraai 926 en tussen 929 en 930 (linkeroever).

Na de Zutphense spoorbrug richting Houthaven, Marshaven of Twentekanalen:

  • vaar deze ingangen goed open, zodat u kunt zien of er schepen uitvaren.

Twentekanaal
Het Twentekanaal loopt door de provincies Gelderland en Overijssel en verbindt Almelo, Hengelo en Enschede met het landelijke vaarwegennetwerk. Zowel beroepsvaart tot 110 meter lengte als recreatievaart maakt gebruik van het kanaal, dat ook een zijtak naar Almelo heeft. Vandaar dat de naam ‘Twentekanalen’ ook wordt gebruikt.

Sluis Eefde
Het sluiscomplex Eefde (marifoonkanaal 22) is belangrijk voor de scheepvaart en de waterhuishouding van de Twentekanalen. Samen met de sluiscomplexen en gemalen in Delden en Hengelo zorgt de sluis voor voldoende water in het kanaal.
Het totale hoogteverschil tussen Eefde en Enschede is 25 meter.
Bij Eefde is het verval bij een normale waterstand van de Geldersche IJssel 6 meter, maar het kan variëren tussen 2 meter en 7,5 meter.

Zie ook: Wateralmanak 2: Twentekanalen.

No items found.