4.21 Zwolle

publicatie:
31
-
03
-
2016

Waar: vaarwater tussen kilometerraai 977 en 981.

Tussen kilometerraai 977 en 978 kunt aan de linkeroever naar de jachthaven van Hattem.

  • Vaar deze ingang open, zodat u ziet of er schepen uitvaren.
  • Let op de stroom als u opdraait.

Dit is ook de ingang van het Apeldoorns Kanaal, dat loopt tot de Sluis in Dieren. Het kanaal is niet bevaarbaar voor de recreatievaart.

Ten zuiden van kilometerraai 979 ligt de Hanzespoorbrug van Zwolle (marifoonkanaal 18).
Bovenstrooms van de brug staan aan de rechteroever tien meerpalen. Benedenstroom staan ze aan de linkeroever.
Tussen de IJsselbrug en de brug van de A28 (noord en zuid van kilometerraai 980 liggen aan de rechteroever de Katerveersluis en de passantenhaven Katerveer in de Willemsvaart.

  • Let bij het uitvaren van de Katerveersluis op kruisende beroeps- en recreatievaart op de IJssel.
  • Zet zo nodig een uitkijk voorop.

Zwolle-IJsselkanaal
Noord van de brug van de A28 (zuid van kilometerraai 981) is aan de rechteroever de monding van het Zwolle-IJsselkanaal.

  • Vaar deze ingang open.
  • Let op de stroom als u opdraait.

In het Zwolle-IJsselkanaal ligt de Spooldersluis (marifoonkanaal 22).
Via het kanaal kunt u richting het centrum van Zwolle en naar het Zwarte Water, Zwartsluis en Genemuiden. Halverwege het Zwarte Water in Hasselt zijn meerdere havens.

  • Houd hier dus rekening met de beroepsvaart.

In het Zwolle-IJsselkanaal is ter hoogte van kilometerraai 1,700 de kruising met het Zwarte Water. U kunt hier richting: Hasselt, Zwartsluis of Zwolle. De bruggen worden centraal bediend door post Holtenbroek (marifoonkanaal 20). Ter hoogte van kilometerraai 6,700 van het Zwarte Water is de splitsing met de Overijsselsche Vecht. Langs het Zwarte Water zijn diverse jachthavens.

Zie ook: Wateralmanak 2: Zwolle, Zwolle-IJsselkanaal.

No items found.