5.10 Enkhuizen

publicatie:
31
-
03
-
2016

Waar: de Krabbersgatsluizen en het Naviduct (beide marifoonkanaal 22) in de Markerwaarddijk bij Enkhuizen.
De recreatie- en chartervaart wordt via het Naviduct geschut. De oude Krabbersgatsluizen worden uitsluitend gebruikt voor de beroepsvaart, met een maximum doorvaarthoogte van zes meter.

 • Let op: beroepsvaart hoger dan zes meter (zeker 60 procent) gaat ook via het Naviduct.

Beide sluiscomplexen worden 24 uur per dag bediend, maar voor sommige periodes geldt bediening op aanvraag.
Zie www.vaarweginformatie.nl.

Komend vanaf het IJsselmeer.

 • Houd de betonning aan in verband met de diepgang.
 • Stuurboordwal houden is verplicht op het Krabbersgat.
 • Laveren is verboden.
 • Houd rekening met beroepsvaart van en naar de sluizen, met watertaxi’s van het Zuiderzeemuseum, de veerschepen naar Stavoren en Urk in de Veerhaven en charterschepen.
 • De watertaxi’s draaien ter hoogte van KG13 de haven van het Zuiderzeemuseum in. Tevens de ingang van de Compagnieshaven.
 • Tegenover de Veerhaven staat op de scheidingsdam een scheidingsbaken met verwijsbord ‘sport’ richting Naviduct.
 • Kijk goed om u heen, ook achterom.
 • Steek ter hoogte van de Buitenhaven/Veerhaven naar bakboord over richting Naviduct.
 • Aan stuurboord voor het Naviduct zijn wachtplaatsen.
 • Aanroep marifoon: ‘Naviduct-noordzijde’.

Komend vanaf het Markermeer.

 • Blijf binnen de vaarwegbetonning in verband met een dam onder water.
 • Houd na lichtboei KG 27 de geleidelichten ineen op 36 graden.
 • Op de scheidingsdam tussen de invaarten naar de Krabbersgatsluis en het Naviduct staat een rood walbaken en een verwijsbord ‘sport’ richting Naviduct.
 • Aanroep marifoon: ‘Naviduct-zuidzijde’.
 • Aan bakboord voor het Naviduct zijn wachtplaatsen.
 • Let na het verlaten van het Naviduct op kruisende vaart als u het Krabbersgat op vaart.
 • Kijk goed om u heen, ook achterom.

Zie ook: Wateralmanak 2, Enkhuizen.
No items found.