6.8 Den Helder

publicatie:
31
-
03
-
2016
Waar: het Marsdiep is het zeegat tussen Den Helder en Texel en het verbindt de Noordzee en de Waddenzee.

Aan de Noordzeekant splitst de zandplaat Noorderhaaks de monding in het Molengat (MG; tussen de Noorderhaaks en Texel) en het Breewijd (tussen de Noorderhaaks en Huisduinen). Het Breewijd gaat weer over in het Schulpengat (S). Even ten noordwesten van Den Helder is het Marsdiep het diepst, circa 47 meter: de Helsdeur.

 • Let op de zeer sterke stroming vlak langs de kust. In het Marsdiep tussen Den Helder en Texel tot wel 4 knopen. Ook hier spelen de windsterkte en -richting een belangrijke rol.
 • Waarschuwing: het Molengat verzandt en is niet langer betond als vaarweg. Er liggen gele markeringsboeien. Doorvaart van het Molengat wordt dringend afgeraden bij krachtige aanlandige wind en hoge deining. Ondiepten rond de Haaksgronden zijn aan verandering onderhevig. Volg de betonning.

De Verkeerscentrale Den Helder: marifoonkanaal 62 (roepnaam: verkeerscentrale Den Helder).

 • Scheepvaart moet zich melden bij binnenkomst in of vertrek uit het VTS gebied:
  - komend van zee ter hoogte van de uiterton Schulpengat;
  - komend vanuit de Waddenzee op circa 4 zeemijl van Den Helder (Texelstroom T8-T13, Malzwin M13-M14).
 • Wie de haven verlaat, moet zich eveneens melden.
 • Weerberichten, waterstanden en bijzonderheden over het VTS gebied Den Helder worden ieder uur op minuut 05 doorgegeven op marifoonkanaal 62.
 • Pas op voor de snelvarende veerboten van en naar Texel.
 • De Veerhaven (TESO-haven), west van de marinehaven, is verboden gebied.
 • Houd bij binnenkomst van de Marinehaven Willemsoord de noordoostelijke kop van het Harssens Schiereiland (met radarinstallatie) ruim vrij aan stuurboord, vanwege sterke dwarsstroom voor de havenmond.
 • De lichtenlijn ineen = 191˚.
 • Kijk goed om u heen, ook achterom en let goed op in- en uitvarende scheepvaart.
 •  De marinehaven Den Helder wordt soms gesperd in verband met vertrekkende of aankomende (marine)schepen. Er branden dan twee rode sperlichten, zowel aan de haven- als aan de wad zijde. De afsluiting wordt gemeld op marifoonkanaal 62. Het is dan niet toegestaan om de haven binnen te varen of de haven te verlaten. U mag in dat geval de jachthaven van de Koninklijke Marine Jachtclub niet verlaten of vanaf de Moormanbrug de zwaaikom binnen varen.
 • Volgens BPR-artikel 13.02 mag u de marinehaven alleen gebruiken voor doorvaart.
 • Aan stuurboord is de haven van de Koninklijke Marine Jacht Club. Let op de stroming.
 • De havendienst van Den Helder is bereikbaar via marifoonkanaal 14.
 • Via de Zeedoksluis en beweegbare brug kunt u naar de jachthaven in het Willemsdok. De sluis wordt op vaste tijden bediend (marifoonkanaal 14).
 • Komt u vanuit de Zeedoksluis (van binnen naar buiten), dan geeft de sluiswachter pas een vrije doorgang nadat er overleg is geweest met de verkeerscentrale voor een veilige doorvaart door de haven. Dit in verband met het manoeuvreren van offshore- en marineschepen.
 • Meld u bij uitvaren van de sluis op marifoonkanaal 62.

Zie ook: Kaart 1801, Wateralmanak 2

No items found.